Re-inhabitation of Small Town America

A lot of small villages in the USA didn’t grow for more than 50 years. They became forgotten Small Towns, Shitvilles…..However they are now discovered by people from the large cities. Waterville, Mississippi is a nice example. Less than a decade ago, Water Valley, Mississippi was a forgotten small town: there were 18 empty storefronts lining it’s four-block Main Street … Lees verder >>

De Geologische Brexit

Een paar honderd duizend jaar terug was Engeland nog letterlijk verbonden aan het vaste land van Europa. Hoe precies nu die scheiding tussen Groot Brittannië en het Europese vasteland is ontstaan was lange tijd onduidelijkheid over. Onderzoekers hebben nu uitgezocht hoe het zit. Zo’n 450.000 jaar geleden heerste een ijstijd op aarde, en stond de zeespiegel veel lager dan nu. … Lees verder >>

Doggersland

Tijdens de laatste ijstijd vlak voor het Holoceen begon  was de vorm van Nederland zoals we het op de kaart en vanuit de lucht zien helemaal niet zoals het nu is. De ijskappen uit de Saale ijstijd bedekten niet meer Nederland en hadden zich teruggetrokken tot in Scandinavië en het Noorden van Groot Brittannië. De Noordzee lag grotendeels nog droog … Lees verder >>

The Ocean Cleanup

There are five “hotspots” in the oceans where all kinds of plastics have collected. All unbreakable stuff that floats on the sea and wind currents and that has accumulated in a number of places. Of those five places, “The Great Pacific Garbage Patch” is the largest. Here about 1/3 of all ocean plastic floats. A young Dutch student from the … Lees verder >>

Zonnepanelen in Afrika

In een groot aantal Afrikaanse landen is het technisch , politiek of anderszins te ingewikkeld om behoorlijke elektriciteit aan te leggen of een vast telefoon netwerk. Daarom zie je dat juist in dit soort landen het idee van vaste telefoons is overgeslagen (zoals wij dat bijna 100 jaar gehad hebben) en dat de meeste mensen van niets naar een mobiele … Lees verder >>

De vernietigende kracht van pyroclastische stromen

In 2018 kwamen  80 mensen om bij de vulkaanuitbarsting van de Fuego in Guatemala. Het was bij deze vulkaanuitbarsting niet de lava die de slachtoffers veroorzaakte maar een pyroklastische stroom. De vernietigende kracht van een pyroclastische stroom is eigenlijk al eeuwen bekend, want ook van de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n.Chr in Pompeï en Herculaneum weten we dat … Lees verder >>

Arctic Sea Ice

Last summer, a photo of fast-melting sea ice on Greenland went viral. Danish scientists were overwhelmed by the heat this summer and had to make their planned trip on sea ice with a solid layer of water. Melting sea ice is not in itself fearful. The melting season is always from June to August and is an annual phenomenon. In … Lees verder >>

The Ocean Cleanup

In de oceanen zijn vijf “hotspots” waar zich allerlei plastics verzameld hebben. Allemaal onafbreekbaar spul dat meedrijft op zee en windstromen en dat zich heeft ophoopt op een aantal plekken. Van die vijf plekken is “The Great Pacific Garbage Patch” de grootste. Hier drijft zo’n 1/3 deel van al het oceaanplastic Een jonge Nederlandse student van de TU in Delft … Lees verder >>

The Okjökull glacier

Scientists have discovered that the Okjokull glacier has disappeared in Iceland. It is melted and therefore no longer exists. For hundreds of years, the Ok volcano crater in the Langjökull region of Iceland was covered with a glacier. Around 1900 the Okjökull (jökull is Icelandic for “glacier”) was still about 38 km2 in size and the ice sheet was 50 … Lees verder >>