jul 05 2018

Droogte in Nederland

Het is momenteel warm en bovendien nogal droog in Nederland. De Waterschappen hebben opgeroepen om zuinig aan te doen met water, dijken in het veengebied worden natgehouden  en op de hoge zandgronden wordt intensief gecontroleerd op bosbranden.

Maar wat is de situatie precies ?  .

De situatie op de Hoge zandgronden
Volgens de Unie van Waterschappen veroorzaakt de droogte de meeste problemen op de hoge gronden in het oosten en zuiden van Nederland. Dat komt omdat de hoge zandgronden wat betreft waterhuishouding afhankelijk zijn van neerslag  en de   afgelopen maand is er maar weinig regen gevallen.

De situatie in West en Noord Nederland
In het lager gelegen noorden en westen is nog geen sprake van schaarste. Dat komt omdat deze gebieden van water worden voorzien door de grote rivieren. Rijn en Maas voeren het water aan uit gebieden waar het de afgelopen tijd wel heeft geregend. En dat water wordt via allerlei zijrivieren verder verdeeld over “Laag Nederland”. Waar het dan opgeslagen kan worden in buffergebieden zoals het IJsselmeer. Om eventuele problemen in de komende weken te voorkomen is zelfs het waterpeil in het IJsselmeer verhoogt de afgelopen dagen. Wel worden dus op een aantal plaatsen de veendijken rondom de polders en droogmakerijen natgehouden.

Dijken worden nat gehouden in de omgeving van mijdrecht

De NOS houdt een blog bij met allerlei nieuws over de gevolgen van de aanhoudende droogte en de maatregelen die er in de verschillende waterschappen worden genomen >>>