nov 20 2018

Heel Holland zakt, harder dan gedacht

Het lijkt op het eerste gezicht verbazingwekkend dat bodemdaling in veengebieden een urgent probleem is, want de bodem daalt al duizend jaar. Toch is het om meerdere redenen juist nu een dringende kwestie waaraan snel iets moet worden gedaan.
Bijvoorbeeld het ‘lage midden’ van Friesland. Het land zakt hier in hoog tempo, met 1 à 2 cm per jaar. In dit tempo is het veen in 2100 helemaal verdwenen. Dat betekent het einde van een van de drie karakteristieke Friese grondsoorten, klei, veen en zand. Vroeger bestond 10 procent van het gebied uit oppervlaktewater en nu nog maar 2 procent; dat maakt het steeds moeilijker om zware regenval kwijt te raken, maar ook om water vast te houden voor droge perioden. Friesland gaat dus veel waterproblemen van eigen makelij tegemoet.


Lees het volledige artikel  [2017] >>>>

November 2018 update:  Bodem zakt harder >>>


Eerdere berichten op de Geobronnen over Bodemdaling in Nederland:

Over het Hollandse Veenweide gebied op de Geobronnen >>

Over het PBL rapport op de Geobronnen >>>

Heel Holland zakt…. De video >>>