jan 07 2018

Hoogwater in het Rivierengebied

Nu hadden we afgelopen week de gevaren vanuit zee getrotseerd en hebben we deze  week een nieuwe uitdaging:   Hoogwater in de rivieren !

De Rijn bij Wageningen deze week.   Foto’s @VeldaSlenters

Op verschillende plekken in Nederland zijn maatregelen genomen wegens de hoge waterstanden in Nederlandse rivieren.  Zo werd in Nijmegen de Waalkade ‘obstakelvrij’ gemaakt omdat deze zal overstromen en zijn in Woudrichem de stadspoorten gesloten. Hierboven de Bovenste Polder bij Wageningen stroomt vol na openen inlaat. (Bron Velda Slenters >>> )

Het stroomgebied van Maas en Rijn

Afgelopen maand heeft het in Nederland veel geregend maar dat is niet de oorzaak voor dit hoge water.

Het heeft vooral te maken met het hoogwater in de Duitse rivieren als gevolg van forse neerslag in Duitsland en Zwitserland .

Neerslag in het hele stroomgebied van de Maas en Rijn komt tenslotte allemaal in de Nederlandse rivieren terecht

De Hoogwaterkaart van Duitsland laat goed zien waar het hoogwater in Nederland vandaan komt >>>

Meer over hoogwater langs de rivieren en de maatregelen (NU) >>>

Kaart met de waterstanden in de rivieren >>>

Youtube: Hoogwater trekt veel bekijks in Overijssel >>>

Hoogste waterstand wordt op woensdag verwacht (NU) >>>

Ook hoogwater in de Seine (Parijs) >>>>

Hoogste waterpeil bereikt op 10 januari (NOS) >>>>


Achtergronden:

Toekomstig Ruimte voor de rivier project in Heesseltse waarden >>>

 

2 pings

  1. […] Hoogwater in het rivieren gebied: Als gevolg van forse neerslag in Zwitserland, Duitsland en Nederland zelf steeg het water in de Nederlandse rivieren deze week. Sluizen werden opengezet, uiterwaarden liepen vol en ook overloop gebieden werden in gebruik genomen om al het water op te vangen. Meer over het hoogwater in dit bericht op de Geobronnen >>>  […]

  2. […] de Geobronnen over het hoogwater: Op de Geobronnen over het hoge water en de rol van de rivieren >>> In dit bericht op de Geobronnen een overzicht van de 3 factoren die in januari 2018 leidden tot […]

Reacties zijn uitgeschakeld.