Non Flash animaties

Non Flash animaties:

De meeste geoanimaties tot nu toe waren gemaakt in flash. Maar door allerlei (beveiligings) gedoe zijn er steeds meer browsers die alles wat flash is niet meer ondersteunen. Gelukkig is de hoeveelheid  animaties zonder flash groeiende.

Hieronder een overzicht…. eigenlijk meer een eerste aanzet   


Zon /Aarde
Getijde animatie (nl) met uitleg >>>

Stand aarde + maan & seizoenen >>>

Daglicht door het jaar en breedtegraden >>>

Broeikaseffect (Zelf veel instellen) >>>

Waar is het nu licht en waar is het nu nacht op aarde  >>>

Belichting van de aarde (Tellurium ) >>>

De positie van de zon op de aarde [nl] >>>

De belichting van de aarde [nl] >>>

 

Water / IJs
Een terugtrekkende Rhône gletsjer >>>

De waterkringloop (school tv) >>>>

 

Geologie
De Geologische tijdschaal >>>>

De Geologische tijdschaal (nl) >>>>

Hoe zag de aarde eruit 50 of 500 miljoen jaar geleden  Interactieve kaart >>>>>

Paleogeographic History of Plate Tectonics. Naar de animatie >>>

IJs uitbreiding  Europa in de laatste IJstijd  >>>

Gesteentenvorming en gesteentencyclus [nl] >>>

 

Platentectoniek / aardbevingen en vulkanen
Recente aardbevingen op kaart>>>

Subductie  >>>>

Slenkvorming >>>>

 

Nederland
Landschappen Nederland op een kaart + uitleg >>>

Schiermonnikoog aan de wandel >>>

De verstedelijking van Nederland >>>>

Interactieve bevolkingspyramide van Nederland (CBS) >>>

 

Wind enzo
De Orkanen van 2017 in een geoanimatie >>>>

De luchtcirculatie in de atmosfeer [nl]>>>

De invloed van de seizoensgebonden ITCZ verschuiving in Afrika >>>>

Coriolis op aarde >>>>

Oefenen met lengte en breedtegraden >>>>

De ITCZ en de zonnestand >>>>