Category: China

nov 07 2013

Chinezen in de smog (met update 29-11-’13)

smog Harbin China 2 by Fredrik RubenssonGeen goed nieuws over de smog die het dagelijkse leven in Chinese grote steden bemoeilijkt. Meer ernstige ziekten en een dalende levensverwachting. Oorzaken en gevolgen zijn prima uitgelegd in artikelen in kranten en op sites. Maar de vele beelden die te vinden zijn, vertellen het verhaal misschien wel op een aangrijpender manier.

Vergelijkingen zijn te maken met de ‘black countries’ in Noord-West Europa, tijdens (de start van) de industriële revolutie. Maar er zijn meer oorzaken dan alleen bruin- en steenkoolstook in sterk groeiende steden, bijvoorbeeld het enorm toegenomen autogebruik in China.

pollution_excess_deaths_lrgChina is overigens niet het enige land dat met deze problemen worstelt; dichter bij huis hebben Oekraïne, Bulgarije en Roemenië vergelijkbare narigheid.

Achtergronden en links naar beelden op de volgende pagina. Continue reading