Category: Conflictgebieden

sep 03 2017

Noord Korea doet proef kernbom

Noord Korea heeft zondag 3 september een ondergrondse proef met een waterstofbom gedaan.

De explosie was zo hevig dat er een aardbeving werd veroorzaakt en nartuurlijk geregistreerd door de Geologische diensten van over de hele wereld.

Wetenschappers waren het er al snel over eens dat dit geen aardbeving was als gevolg van platentectoniek maar meer het gevolg van een explosie.

dec 14 2016

België wordt Nederland

Enkele weken geleden is Nederland van de ene op de andere dag 15 hectare groter geworden. En België 15 hectare kleiner. Daar zit wat achter.

11401842-79d0-4575-8e10-3ce008893040_humboldt_logoMeer hierover en werkbladen op de Humboldt site >>>

 

jan 23 2016

De strijd om de Noordpool in kaart

De ijskap op de Noordpool lijkt verder af te nemen en de aangrenzende landen staan in de rij om hun deel van het gebied op te eisen.

Op de kaart /infographic hieronder van de Ohio State University,   zie je de afname van het ijs, de claims van de verschillende landen en mogelijke nieuwe vaarroutes als het smelten verder doorzet.

arctic2015

 

Niet in deze kaart opgenomen, maar niet onbelangrijk in de “strijd” om de Noordpool zijn de olievoorraden . Meer daarover >>>

sep 10 2015

Waarom rijke Golfstaten geen Syrische vluchtelingen opnemen

De opvang van Syrische vluchtelingen geeft nogal wat onrust in Europa. Maar wat gebeurt er in de landen direct om Syrië heen ?

vluchtelingen Syrie sept 2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de regio
Sinds de burgeroorlog in Syrië uitbrak, hebben vijf buurlanden zeker 4 miljoen ontheemde Syriërs opgenomen. Het gaat om Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte en Irak waar Syriërs onderdak vinden bij familie en vrienden of in grote vluchtelingenkampen.

Naar Europa
Veel Syriërs zien ook in deze landen weinig perspectief en proberen Europa te bereiken. Misleid door valse beloftes en aangespoord door mensensmokkelaars ondernemen honderdduizenden Syriërs de gevaarlijk reis over zee en over land naar het Europese vasteland

Naar de Golfstaten ?
Wat opvalt in de migratiestromen van Syriërs is dat deze vrijwel nooit eindigen in één van de rijke Golfstaten in de regio. In een land als Saudi-Arabië met ruim 27 miljoen inwoners verblijven slechts 561 vluchtelingen. Dat is vreemd, aangezien in buurland Jordanië (8 miljoen inwoners) meer dan een half miljoen Syrische vluchtelingen verblijven. Ook Kuweit (614), Qatar (133) en Bahrein (311) nemen nauwelijks Syrische vluchtelingen op, terwijl al deze landen in de buurt liggen.

Waarom gaat er zowat geen vluchteling naar één van de rijke oliestaten ….. Elsevier legt uit >>>> !

jun 24 2015

De toestand in Syrië

Een jonge Nederlandse kaartenmaker in de dop houd de situatie in Syrië nauwlettend in de gaten, raadpleegt dagelijks honderden bronnen en verwerkt zijn gegevens eens per maand op een kaart met behulp van paint.

De kaartenmaker is te volgen op twitter: @arabthomness (https://twitter.com/arabthomness)

Ook het Parool besteedde vorige week aandacht aan deze kaartenmaker >>>
2000px-syria12Bron voor deze kaart >>>

 

nov 09 2014

De Berlijnse muur

Berlijn stond zondag stil bij de val van de Muur 25 jaar geleden. Bondskanselier Angela Merkel nam in de ochtend deel aan een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de Muur, bij een monument in de Bernauer Strasse. Merkel stak samen met andere prominente gasten rozen tussen de stenen van de voormalige barrière.

Berlinermauer

De Bernauer Strasse staat symbool voor de opdeling van Berlijn. Na de bouw van de Muur in 1961 hoorde het ene deel van de straat bij het oosten en het andere kant bij het westen.

bezettingszones_duitsland_geschiedenisleraarHoe zit dat nou met die muur?
Daarvoor moeten we terug naar 1945. “Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd Duitsland, volgens afspraken gemaakt tijdens de Conferentie van Jalta, opgedeeld in vier bezettingszones. De geallieerde machten (de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) kregen elk een deel van het land toegewezen dat zij bezetten en voorlopig zouden besturen. Analoog hieraan werd ook de voormalige hoofdstad van het Derde Rijk verdeeld in vier sectoren. Het gebied dat Berlijn omringde behoorde evenwel in zijn geheel tot de Sovjet-zone, waardoor de Berlijnse sectoren van de overige geallieerde staten een enclave in door de Sovjet-Unie bezet gebied vormden.

Oost en West Duitsland
In die jaren na de Tweede Wereldoorlog nam de spanning tussen het Westen en het Oosten toe. Uit de geallieerde sectoren van het land ontstond West Duitsland (BRD) en uit de Russiche sector ontstond Oost Duitsland (DDR). Sinds de oprichting van de DDR nam een steeds groter aantal burgers uit het oosten zijn toevlucht tot de Bondsrepubliek. In 1952 begon men de Duits-Duitse grens van DDR-zijde af te sluiten met hekken, bewakingsposten en alarminstallaties. Langs de grens werd een vijf kilometer brede verboden zone ingericht, die men alleen mocht betreden met speciale toestemming, die vooral aan lokale bewoners werd verleend. Aan de grenszijde werd dit gebied afgesloten met een 500 meter brede bufferzone, gevolgd door een tien meter brede zwaarbewaakte strook direct aan de grens. De Duits-Duitse grens was niet alleen de grens tussen de twee Duitslanden tussen 1949 en 1990, maar ook de grens tussen het Westen met NAVO en Europese Gemeenschap en het Oostblok met Warschaupact en Comecon. De Duits-Duitse grens was daarmee een deel van het IJzeren Gordijn.

Oost en West Berlijn
266px-Berlijn_territoriale_bijzonderhedenDoor het sluiten van de grens tussen Oost en West Duitsland 1952 ontstond in de enclave Berlijn een bijzondere situatie. Het lag midden in Oost Duitsland maar tussen de sectoren was nog wel gewoon vrij verkeer. Zo was er bijvoorbeeld dagelijks een stroom van arbeiders die vanuit de Russiche zone in één van de andere zones kwamen werken en ’s avonds weer terug gingen.

Dat veranderde abrupt in de nacht van 12 op 13 augustus 1962 toen werd begonnen met de bouw van de Berlijnse Muur. In enkele weken tijd werd een zwaarbewaakte betonnen hindernis opgeworpen rondom de geallieerde sectoren…. De Berlijnse muur. Niemand meer in of uit !

Op deze manier ontstond West Berlijn. Een ommuurde “Westerse kapitalistische” stad midden in het Communistische Oost Duitsland. Een stad die in het begin alleen maar toegankelijk was vanuit de lucht  , later ook via de 2 transit snelwegen en een paar spoorlijnen.

kaartduitsland-berlijn

De bevoorradingsroutes van West Berlijn

 

Wankelend communisme
image005In 1988 begon het communistisch regime te wankelen in de Oost Europese landen. En in mei 1989 gebeurde er iets opmerkelijks. In Hongarije werden aan de grens met Oostenrijk enkele grensposten geopend. Toen het nieuws van de kleine opening in het IJzeren Gordijn zich met grote snelheid verspreidde, trokken Europeanen uit diverse Oostbloklanden massaal naar Hongarije om daar de grens over te gaan.

Al snel vielen er ook op andere plaatsen gaten in het IJzeren Gordijn. De posities van de communistische regimes in Oost-Europa werden onhoudbaar, omdat de bevolking nu de mogelijkheid had om te vluchten. Dat gold ook voor de DDR. Het regime had net het veertigjarig bestaan van de ‘socialistische heilstaat’ gevierd, maar moest met lede aanzien dat de veranderingen die plaatsvinden onafwendbaar waren.

De val van de muur
Op 9 november 1989, aan het begin van de avond, hield de hoge Oost-Duitse partijleider Günter Schabowski een bijzondere persconferentie. Zo’n persconferentie was al een unicum: in de communistische landen was het hoogst ongebruikelijk dat politici vragen van journalisten beantwoordden, zonder dat van te voren was afgesproken welke vragen de journalisten moesten stellen en welke antwoorden de politici dan zouden moeten geven.

Op een vraag over de nieuwe reisregelingen voor DDR-burgers antwoordde Schabowski dat ‘we hebben besloten dat iedere DDR-burger de grens over mag.’ Toen een journalist daarop vroeg wanneer deze regeling in zou gaan, antwoordde Schabowski : ‘dat geldt – voor zover ik weet – ……vanaf nu.’. Het was 18:57 uur.

HH_05069943_0

Over de val van de muur >>>

Herdenking
En nu dus 25 jaar later wordt de val van de muur herdacht . De foto hieronder vind ik heel bijzonder voor deze herdenking. Over de gehele afstand van de Berlijnse muur waren verlichte ballonnen. Nog éénmaal de muur, ditmaal symbolisch. En in de loop van de avond stegen de ballonnen één voor één op en de muur was weer verdwenen
B18UOhqIcAQj_f2

 
Over de herdenking >>