Category: Hoogwater in Nederland

dec 11 2016

Ja áls… maar kunnen de dijken ook écht breken?

Zaterdagavond was de zesde en laatste aflevering van de populaire EO-serie Als de dijken breken. De afgelopen weken zagen op zaterdagavond anderhalf miljoen mensen hoe onze polders in een met zeewater volgelopen rampgebied zijn veranderd.

De grote vraag is: kan dat ook echt?

Het korte antwoord: ja, dat kan.

Maar de kans is wel bijzonder klein. aldus NOS 3 >>>

 


dec 06 2016

Wat nu als de dijken echt doorbreken ?

Dan wordt het pompen of verzuipen !
Vinger in de Dijk ?

Stel dat Nederland echt op het punt staat om te overstromen, weet jij dan wat je moet doen?
Afgesloten van de buitenwereld, zonder eten, drinken, droge kleding of verwarming. Terwijl de hulpdiensten je soms pas na drie dagen kunnen bereiken. Bereid je voor op een noodsituatie …… Het Rode Kruis geeft een paar tips >>> .

Helga de Leur licht toe

nov 29 2016

Als de Dijken doorbreken

_63781518_hurricane_sandy_compare976

De Orkaan Sandy geprojecteerd over West Europa … om aan te geven wat zou kunnen gebeuren

 

De nieuwe EO serie Als de dijken breken begeeft zich op de randen van wat mogelijk is als een superstorm zoals Sandy (2012 VS) of Haiyan (Filipijnen) op Nederland afstormt. Een superstorm die Nederland in no time onder water zet . En dan rijst de vraag. Zijn wij voorbereid op een superstorm? Lees vandaag

 

New Scientist in 2013 over dit scenario >>>

nov 08 2016

Nederland is weer ‘superstormbestendig’

In 2003 bleek de kust toch niet zo goed bestand tegen de kracht van het water als we zouden willen.
NL Kust-project Zwakke schakels
In Nederland waren tien stukken kust die dringend aangepakt moesten worden. Deze noemen we de Zwakke Schakels. Eén daarvan ligt in West-Zeeuws-Vlaanderen. Dit gebied loopt van Breskens tot aan Cadzand-Bad. Omdat het zo’n groot terrein is, heeft het waterschap de Zwakke Schakel opgedeeld in vijf stukken: Nieuwvliet-Groede, Herdijkte Zwarte Polder, Breskens, Waterdunen en Cadzand-Bad.

waterdunen project Zeeland

Met de voltooiing van een project in Zeeuws-Vlaanderen zijn nu alle zwakke schakels weggewerkt.


De projecten >>>

De Volkskrant over de zwakke schakels >>>

 

okt 26 2016

Kustpact: geen nieuwe bebouwing aan de kust

De Nederlandse kust gaat zoveel mogelijk op slot voor nieuwe huisjes en paviljoens op het strand. Alleen op plekken waar al veel gebouwd is, kan er nog wat worden bijgebouwd. Maar de lege stranden moeten zoveel mogelijk leeg blijven.
2005_1013BergenaanZee20050006
Dat is de uitkomst van het zogeheten Kustpact: nieuwe afspraken over kustbebouwing tussen alle kustgemeentes, provincies en natuurorganisaties en minister Melanie Schultz van Milieu en infrastructuur.

Lees verder op de website va nieuwsuur >>>

okt 12 2016

Wat gebeurt er bij storm in Nederland

We zijn klaar voor het stormseizoen! Zo beschermen we ons land tegen hoogwater: 5 stormvloedkeringen, 10 stuwen, 17 gemalen, 153 sluizen en 729 km waterkering. RWS is klaar voor het stormseizoen met de afdeling Watermanagementcentrum Rijkswaterstaat
storm-e1427779230760-640x300

Lees verder >>>>>

okt 05 2016

Oosterschelde dam 30 jaar

 

Kering bij storm-webkaart047_deltawerkenBij de Deltawerken werden eerst het  Haringvliet en de Grevelingen volledig van zee afgesloten. Maar al snel ontdekte men de nadelen hiervan. Zoutwater gebieden werden zoet, visserij verdween.. er ontstond een geheel ander landschap. Voor de Oosterschelde moest dus een andere oplossing komen

De mannen van Rijkswaterstaat zijn gewend zeearmen te sluiten met caissons of blokkendammen als ze plotseling voor de opgave staan in de Oosterschelde een open kering te maken, die alleen bij storm dichtgaat.

‘We kiezen de oplossing die het minste is onderzocht, want daarvan zijn de problemen het minst bekend.’

 

Een reconstructie van het grootse Nederlandse ingenieurswerk, dat 30 jaar geleden gereedkwam.

lees verder >>>

mrt 31 2015

Waterkundige maatregelen bij storm

Op 31 maart 2015 trok een forse storm over ons land. Aan de noordkust werd windkracht 9 + windstoten tot 110 kilometer per uur gemeten.
storm-e1427779230760-640x300

Bij deze storm gaf het KNMI met code geel een waarschuwing aan alle weggebruikers, Schiphol had een aantal uren verminderd vliegverkeer. Maar ook Rijkswaterstaat neemt maatregelen en informeert waterschappen vanwege de storm. De stormachtige wind zorgde voor verhoogde waterstanden langs de kust en rivieren kunnen daardoor moeilijker hun water kwijt bijv in zee of het IJsselmeer
De belanghebbenden, zoals waterschappen, hoogheemraadschappen en veiligheidsregio’s, werden aangeraden om waterkeringen te sluiten, kades te ontruimen en dijkdoorgangen te sluiten.

image-3567770Een paar maatregelen die genomen werden:

Zo werd nabij Kampen de Balgstuw van het Ketelmeer opgepompt om te voorkomen dat het hoge water het land in zou stromen . Meer over deze Balgstuw >>

In de buurt van Rotterdam werd de Haringvlietdam gesloten Meer daarover >>>

En ook de de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel ging aan het begin van de middag dicht vanwege de storm. Meer daarover >>

 

jan 15 2015

Vijf meter zeespiegelstijging. En dan?

Ongeveer een kwart van Nederland ligt nu al onder de zeespiegel. Gelukkig houden we door onze dijken en waterhuishouding onze voetjes nog droog. Hoe zal dat met enkele meters zeespiegelstijging zijn?

 

Lees verder op de site van de Geopersdienst >>>

okt 21 2014

Hoogwater aan de kust!

De waterschappen langs de Nederlandse kust bereiden zich voor op hoog water. Het hoge water wordt verwacht door combinatie storm en springtij.

m1oxf32aocg0_wd320In Delfzijl bijvoorbeeld wordt een waterstand verwacht die ruim 2,5 meter hoger is dan gebruikelijk. Daarom zullen de dijkdoorgangen bij Delfzijl dichtgaan, zo lieten waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s (beide Groningen) weten.

Ze verwachten ook dat woensdagochtend dijkbewaking nodig is. In Friesland worden sluizen gesloten, terwijl anderen juist afwateren om de waterstand te verlagen.

In Zeeland is de Oosterschelde stormvloedkering gesloten >>

Waar komt die storm nu vandaan?
Dinsdag trekt een uitloper van orkaan Gonzalo over West-Europa. De tropische storm woedde dit weekend over Bermuda in de Atlantische Oceaan en richtte flinke schade aan. Inmiddels is Gonzalo afgezwakt tot een storm.
Ook Groot-Brittannië heeft last van de uitloper van de orkaan. Het vliegveld Londen Heatrow heeft ook vluchten geannuleerd.

tide04_400Hoe zit dat nou met die springvloed ?
De hoogte van de zeespiegel wordt bepaald door de aantrekkingskracht van zon en maan op het water. Dit wordt astronomisch getij genoemd. Als zon, maan en aarde op één lijn staan is de aantrekkingskracht het grootst en spreekt men van springtij. De wind kan het water langs de kust nog hoger opstuwen. Wanneer het boven bepaalde hoogtes komt is sprake van stormvloed. Valt de storm toevallig samen met springtij dan is komt het water nog hoger: springvloed genaamd. Vooral sterke en langdurige noordwesterstormen hebben effect op de waterstanden.
Uitleg springtij >>>.
Een animatie die het laat zien >>>
De animatie van Strahler over getijde >>>

 

dec 06 2013

Storm & springvloed testen de Nederlandse kust

stormOp 5 December raasde er een forse storm over Nederland.

Overdag ontstond er veel schade op het land, treinen werden stilgelegd vanaf 14uur, vooral het westen en Noorden hadden veel last. Op Vlieland, Texel en Hoek van Holland was zelfs een zeer zware storm (windkracht 10) gemeten. De hardste windstoot, van 137 kilometer per uur, werd volgens de dienst gemeten bij Stavoren in Friesland.
Alhoewel de storm tegen de avond was geminderd werd het toe pas echt spannend aan onze kust.

Het waterpeil langs de Zeeuwse dijken bijvoorbeeld is in de nacht van donderdag op vrijdag gestegen tot 3,99 meter boven NAP, het hoogste niveau in Zeeland sinds het rampjaar 1953. Iets na middernacht besloot Rijkswaterstaat dat alle 62 schuiven in de Oosterscheldekering gesloten moesten worden. ”We hebben de knop om 22.52 uur ingedrukt. Het duurt ongeveer 1,5 uur voordat de kering volledig gesloten is”, meldde een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De zeewering sloot in 2007 voor het laatst vanwege een storm.

Maar ook aan de rest van de kust ontstonden gevaarlijke situaties . Een groot deel van de haven van het Groningse Lauwersoog staat door de storm onder water. Wetterskip Fryslân liet weten dat de dijkbewaking aan de Friese Waddenzeekust de hele nacht door is gegaan. Aan wal en op de eilanden posten enkele tientallen mensen bij de dijken.

k-getijdengolf-385x513De oorzaak dat de hoge waterstand aan de kust pas ’s avonds laat , dus na de storm ontstond heeft te maken met het getij in de Noordzee.

Het was in de nacht van 5 op 6 December vloed. Bovendien niet zomaar vloed. Het was springvloed. Door een bepaalde stand van de maan en de zon was de vloedstand extra hoog.

De vloedstroom, zoals je hier op het kaartje hiernaast kan zien,  vult de Noordzee van Noord naar zuid en dan weer langs onze kust naar boven. Door de Noordwester storm werd het water nog eens extra opgestuwd.

De combinatie van het springtij en en de harde wind zorgden dus langs onze kust uiteindelijk voor zeer hoge waterstanden .

 

 

 

 

 

dec 07 2012

Werken aan de Delta

Op 21 februari 1953 wordt de Deltacommissie opgericht, onder leiding van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat: de heer Maris. Het doel van de Deltacommissie is het opstellen van een plan dat ervoor zal zorgen dat twee doelen kunnen worden bereikt:

  1. Het watervrij maken van gebieden die bij hoge vloedstanden nog regelmatig onder water kwamen te staan en de veiligheid van deze, en andere, gebieden tegen het water garanderen.
  2. Het beveiligen van het land tegen verzilting.

Wat is de stand van zaken in 2012 ? Investeren in een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en morgen.In deze korte film wordt uitgelegd wat het Deltaprogramma inhoudt en waartoe het dient.

Gezien op de KNAG onderwijsdag 2012.

Meer informatie over de Deltawerken >>>