Category: Hoogwater in Nederland

nov 12 2018

Het was droog deze zomer

Het was droog deze zomer. Extreem droog, maar nog net geen record. Die eer gaat naar de zomer van 1976. Maar dit jaar waren er dezelfde problemen en bovendien liepen de gevolgen nog maandenlang door. Boeren konden dit jaar minder oogsten, schippers konden de hele zomer en herfst door het lage water veel minder vervoeren en ook de natuur kreeg rake klappen.

Januari 2018 was het extreem nat in Nederland en 10 maanden later was het extreem droog . Mooi te zien bij het Pannerdens kanaal

NOS op 3 legt in de video hieronder met animaties uit wat de droogte van 2018 betekent. En melkveehouder Maurice, binnenvaartschipper Floris en boswachter Tim vertellen hoe zij door de droogte zijn geraakt.jul 31 2018

Droogte in Nederland

Het is momenteel warm en bovendien nogal droog in Nederland. De Waterschappen hebben opgeroepen om zuinig aan te doen met water, dijken in het veengebied worden natgehouden  en op de hoge zandgronden wordt intensief gecontroleerd op bosbranden.

Maar wat is de situatie precies ?

De situatie op de Hoge zandgronden
Volgens de Unie van Waterschappen veroorzaakt de droogte de meeste problemen op de hoge gronden in het oosten en zuiden van Nederland. Dat komt omdat de hoge zandgronden wat betreft waterhuishouding afhankelijk zijn van neerslag  en de   afgelopen maand is er maar weinig regen gevallen. De waterschappen van de hogere zandgronden zorgen nu dat er water wordt opgepompt uit de lagere gebieden en doorgevoerd naar de hoger gelegen gebieden van het land. Het oppompen van water uit het IJsselmeer en doorsluizen naar Drenthe is daar een mooi voorbeeld van. Lees daarover verder op de Geobronnen >>> 

De situatie in West en Noord Nederland
In het lager gelegen noorden en westen is nog geen sprake van schaarste. Dat komt omdat deze gebieden van water worden voorzien door de grote rivieren. Rijn en Maas voeren het water aan uit gebieden waar het de afgelopen tijd wel heeft geregend. En dat water wordt via allerlei zijrivieren verder verdeeld over “Laag Nederland”. Waar het dan opgeslagen kan worden in buffergebieden zoals het IJsselmeer. Om eventuele problemen in de komende weken te voorkomen is zelfs het waterpeil in het IJsselmeer verhoogt de afgelopen dagen. Wel worden dus op een aantal plaatsen de veendijken rondom de polders en droogmakerijen natgehouden. En bovendien wordt er extra water getransporteerd van de Rijn via de Lek en het Amsterdam Rijn kanaal naar Zuid en Noord Holland. Hoe dat in zijn werk gaat lees je in deze tweet >>>

Dijken worden nat gehouden in de omgeving van mijdrecht

Updates:

27 augustus Veel neerslag in Nederland en Duitsland …..echter nog lage waterstanden in de Nederlandse rivieren; Rijn bij Lobith bereikt laagste waterstand ooit. Lees verder >>>

16 augustus: De hittegolf is voorbij en er is wat regen gevallen maar er is nog steeds een ernstig watertekort in Nederland . Lees verder >>

Op 7 augustus: Maatregelen worden genomen in grote rivieren om zoutwater uit zee tegen te houden. Lees verder >>>

Op 4 augustus: De aanhoudende droogte bezien vanuit het hele watersysteem van Nederland: het Hydrologisch evenwicht . Lees verder >>>

Op 2 augustus: De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) heeft een persconferentie gegeven ivm de droogte en alle maatregelen die nu worden genomen . Lees verder >>>> 

Op 30 juli: Met de Droogte monitor kijkt het KNMI terug op een zeer droge maand juli . Lees verder >>>

Op 25 juli: De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) heeft het advies uitgebracht om het onttrekken van water uit het IJsselmeer te beperken tot het strikt noodzakelijke. Lees verder >>>

De waterschappen van West Nederland hebben op 18 juli het KWA protocol in werking gezet : Extra zoet water wordt getransporteerd van de Rijn via de Lek en het Amsterdam Rijn kanaal naar Zuid en Noord Holland. Lees verder   >>>

Rijkswaterstaat over de situatie op 10 juli : Wel tekort aan neerslag maar rivieren voeren nog voldoende water aan . Lees verder >>>>

Bij aanhoudende droogte kan Rijkswaterstaat verschillende maatregelen nemen. De mogelijkheden in een tweet met filmpje >>>

Ook in dit filmpje van Rijkswaterstaat wordt goed uitgelegd hoe in Nederland gezorgd wordt dat alle gebieden voldoende water hebben . Naar het filmpje >>>

De NOS houdt een blog bij met allerlei nieuws over de gevolgen van de aanhoudende droogte en de maatregelen die er in de verschillende waterschappen worden genomen >>>

jul 06 2018

Water uit IJsselmeer houdt Drenthe nat

Afgelopen week stond op de website van RTVDrenthe het artikel Water uit IJsselmeer houdt Drenthe nat . Zeker gezien het hoogte verschil vroeg ik mij af hoe dat dan precies in zijn werk ging.

We hebben contact opgenomen met de betrokken waterschappen. En die hebben via hun twitterkanalen uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. Volgens de  hydroloog van WDODelta waterschap wordt als eerste bij het Gemaal Stroink in Vollenhove water ingelaten naar het achterland (een schuif wordt daar open gezet) Het IJsselmeer ligt hoger, dus dat gaat goed. Dat is stap 1.

Vervolgens wordt het water door een handjevol gemalen ‘opgepompt’ via Hoogeveense Vaart (HGV) en Drentse Hoofdvaart (DH). We noemen deze gemalen ‘opvoergemalen’.  Een opvoergemaal pompt het water naar een hoger liggend niveau. Deze pompen doen eigenlijk het tegenovergestelde van de poldergemalen, die leeg pompen. Het water stroomt dan zo helemaal door tot aan Emmen, zo’n 20 meter boven de zeespiegel. Het water wordt van daaruit verder ingevoerd het gebied van de waterschappen WDODelta en Vechtstromen  Zo houden ze Drenthe dus nat!

De waterschappen van Drenthe

Het artikel Water uit IJsselmeer houdt Drenthe nat >>>

Waterschap WDODelta op twitter

Waterschap Vechtstromen op twitter

Meer over de aanpak van de droogte op de website van het Waterschap WDODelta >>>>

Een filmpje over het waterschap WDODelta >>>>

Rijkswaterstaat over Droogte in Nederland >>

 

dec 11 2016

Ja áls… maar kunnen de dijken ook écht breken?

Zaterdagavond was de zesde en laatste aflevering van de populaire EO-serie Als de dijken breken. De afgelopen weken zagen op zaterdagavond anderhalf miljoen mensen hoe onze polders in een met zeewater volgelopen rampgebied zijn veranderd.

De grote vraag is: kan dat ook echt?

Het korte antwoord: ja, dat kan.

Maar de kans is wel bijzonder klein. aldus NOS 3 >>>

 


dec 06 2016

Wat nu als de dijken echt doorbreken ?

Dan wordt het pompen of verzuipen !
Vinger in de Dijk ?

Stel dat Nederland echt op het punt staat om te overstromen, weet jij dan wat je moet doen?
Afgesloten van de buitenwereld, zonder eten, drinken, droge kleding of verwarming. Terwijl de hulpdiensten je soms pas na drie dagen kunnen bereiken. Bereid je voor op een noodsituatie …… Het Rode Kruis geeft een paar tips >>> .

Helga de Leur licht toe

nov 29 2016

Als de Dijken doorbreken

_63781518_hurricane_sandy_compare976

De Orkaan Sandy geprojecteerd over West Europa … om aan te geven wat zou kunnen gebeuren

 

De nieuwe EO serie Als de dijken breken begeeft zich op de randen van wat mogelijk is als een superstorm zoals Sandy (2012 VS) of Haiyan (Filipijnen) op Nederland afstormt. Een superstorm die Nederland in no time onder water zet . En dan rijst de vraag. Zijn wij voorbereid op een superstorm? Lees vandaag

 

New Scientist in 2013 over dit scenario >>>

nov 08 2016

Nederland is weer ‘superstormbestendig’

In 2003 bleek de kust toch niet zo goed bestand tegen de kracht van het water als we zouden willen.
NL Kust-project Zwakke schakels
In Nederland waren tien stukken kust die dringend aangepakt moesten worden. Deze noemen we de Zwakke Schakels. Eén daarvan ligt in West-Zeeuws-Vlaanderen. Dit gebied loopt van Breskens tot aan Cadzand-Bad. Omdat het zo’n groot terrein is, heeft het waterschap de Zwakke Schakel opgedeeld in vijf stukken: Nieuwvliet-Groede, Herdijkte Zwarte Polder, Breskens, Waterdunen en Cadzand-Bad.

waterdunen project Zeeland

Met de voltooiing van een project in Zeeuws-Vlaanderen zijn nu alle zwakke schakels weggewerkt.


De projecten >>>

De Volkskrant over de zwakke schakels >>>

 

okt 26 2016

Kustpact: geen nieuwe bebouwing aan de kust

De Nederlandse kust gaat zoveel mogelijk op slot voor nieuwe huisjes en paviljoens op het strand. Alleen op plekken waar al veel gebouwd is, kan er nog wat worden bijgebouwd. Maar de lege stranden moeten zoveel mogelijk leeg blijven.
2005_1013BergenaanZee20050006
Dat is de uitkomst van het zogeheten Kustpact: nieuwe afspraken over kustbebouwing tussen alle kustgemeentes, provincies en natuurorganisaties en minister Melanie Schultz van Milieu en infrastructuur.

Lees verder op de website va nieuwsuur >>>

okt 12 2016

Wat gebeurt er bij storm in Nederland

We zijn klaar voor het stormseizoen! Zo beschermen we ons land tegen hoogwater: 5 stormvloedkeringen, 10 stuwen, 17 gemalen, 153 sluizen en 729 km waterkering. RWS is klaar voor het stormseizoen met de afdeling Watermanagementcentrum Rijkswaterstaat
storm-e1427779230760-640x300

Lees verder >>>>>

okt 05 2016

Oosterschelde dam 30 jaar

 

Kering bij storm-webkaart047_deltawerkenBij de Deltawerken werden eerst het  Haringvliet en de Grevelingen volledig van zee afgesloten. Maar al snel ontdekte men de nadelen hiervan. Zoutwater gebieden werden zoet, visserij verdween.. er ontstond een geheel ander landschap. Voor de Oosterschelde moest dus een andere oplossing komen

De mannen van Rijkswaterstaat zijn gewend zeearmen te sluiten met caissons of blokkendammen als ze plotseling voor de opgave staan in de Oosterschelde een open kering te maken, die alleen bij storm dichtgaat.

‘We kiezen de oplossing die het minste is onderzocht, want daarvan zijn de problemen het minst bekend.’

 

Een reconstructie van het grootse Nederlandse ingenieurswerk, dat 30 jaar geleden gereedkwam.

lees verder >>>

mrt 31 2015

Waterkundige maatregelen bij storm

Op 31 maart 2015 trok een forse storm over ons land. Aan de noordkust werd windkracht 9 + windstoten tot 110 kilometer per uur gemeten.
storm-e1427779230760-640x300

Bij deze storm gaf het KNMI met code geel een waarschuwing aan alle weggebruikers, Schiphol had een aantal uren verminderd vliegverkeer. Maar ook Rijkswaterstaat neemt maatregelen en informeert waterschappen vanwege de storm. De stormachtige wind zorgde voor verhoogde waterstanden langs de kust en rivieren kunnen daardoor moeilijker hun water kwijt bijv in zee of het IJsselmeer
De belanghebbenden, zoals waterschappen, hoogheemraadschappen en veiligheidsregio’s, werden aangeraden om waterkeringen te sluiten, kades te ontruimen en dijkdoorgangen te sluiten.

image-3567770Een paar maatregelen die genomen werden:

Zo werd nabij Kampen de Balgstuw van het Ketelmeer opgepompt om te voorkomen dat het hoge water het land in zou stromen . Meer over deze Balgstuw >>

In de buurt van Rotterdam werd de Haringvlietdam gesloten Meer daarover >>>

En ook de de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel ging aan het begin van de middag dicht vanwege de storm. Meer daarover >>

 

jan 15 2015

Vijf meter zeespiegelstijging. En dan?

Ongeveer een kwart van Nederland ligt nu al onder de zeespiegel. Gelukkig houden we door onze dijken en waterhuishouding onze voetjes nog droog. Hoe zal dat met enkele meters zeespiegelstijging zijn?

 

Lees verder op de site van de Geopersdienst >>>

okt 21 2014

Hoogwater aan de kust!

De waterschappen langs de Nederlandse kust bereiden zich voor op hoog water. Het hoge water wordt verwacht door combinatie storm en springtij.

m1oxf32aocg0_wd320In Delfzijl bijvoorbeeld wordt een waterstand verwacht die ruim 2,5 meter hoger is dan gebruikelijk. Daarom zullen de dijkdoorgangen bij Delfzijl dichtgaan, zo lieten waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s (beide Groningen) weten.

Ze verwachten ook dat woensdagochtend dijkbewaking nodig is. In Friesland worden sluizen gesloten, terwijl anderen juist afwateren om de waterstand te verlagen.

In Zeeland is de Oosterschelde stormvloedkering gesloten >>

Waar komt die storm nu vandaan?
Dinsdag trekt een uitloper van orkaan Gonzalo over West-Europa. De tropische storm woedde dit weekend over Bermuda in de Atlantische Oceaan en richtte flinke schade aan. Inmiddels is Gonzalo afgezwakt tot een storm.
Ook Groot-Brittannië heeft last van de uitloper van de orkaan. Het vliegveld Londen Heatrow heeft ook vluchten geannuleerd.

tide04_400Hoe zit dat nou met die springvloed ?
De hoogte van de zeespiegel wordt bepaald door de aantrekkingskracht van zon en maan op het water. Dit wordt astronomisch getij genoemd. Als zon, maan en aarde op één lijn staan is de aantrekkingskracht het grootst en spreekt men van springtij. De wind kan het water langs de kust nog hoger opstuwen. Wanneer het boven bepaalde hoogtes komt is sprake van stormvloed. Valt de storm toevallig samen met springtij dan is komt het water nog hoger: springvloed genaamd. Vooral sterke en langdurige noordwesterstormen hebben effect op de waterstanden.
Uitleg springtij >>>.
Een animatie die het laat zien >>>
De animatie van Strahler over getijde >>>