Category: Nederland: De kust

sep 20 2017

Naar Ameland

Van en naar de Waddeneilanden gaan dagelijks verschillende veerboten op en neer. De route naar Texel is de kortste en meest rechte verbinding door diep water.  Echter de verbinding naar Ameland is lastiger.

De boot naar Ameland kronkelt dagelijks door een heel smalle vaargeul  en dat levert regelmatig vertragingen en de geul moet continue opengehouden moet worden door baggerschepen.

Sinds 1860 is het een paar keer geopperd: een dam van de wal naar Ameland. De laatste keer was in 1961.

Het was een oplossing geweest voor de voortdurende problemen met de dichtslibbende vaargeul naar het eiland.

Burgemeester De Hoop van Ameland wil dat er snel iets gedaan wordt aan die vaargeul, want de veerdienst heeft vaak flinke vertraging.

        In een schoolatlas van 1926 staat een verbindings dam ingetekend . Die toen al verdwenen was overigens.


Lees het volledige artikel op NOS.nl

 


sep 12 2017

Noord Oost Polder 75 jaar

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Noord Oost Polder werd drooggelegd.De voorbereidende werkzaamheden waren al in de jaren Dertig van de vorige Eeuw gedaan maar de inpoldering werd afgemaakt in 1942, tijdens de Duitse bezetting

bron: nl.wikipedia.org

 

Na de aanleg van afsluitdijk was de NOP was de eerste grote polder die in het Zuiderzeegebied werd drooggemaakt. Een bijzondere polder om verschillende redenen.

  • Bij de inpoldering raakten de eilanden Urk en Schokland betrokken en maakten dus nu plots deel uit van het vaste land  .
  • En daarnaast was er over de inrichting van het gebied heel zorgvuldig nagedacht. De inrichting van de polder werd op de tekentafel tot in de details uitgedacht. Zo kwamen er tien dorpen rond polderkern Emmeloord te liggen, elk binnen één uur fietsen. Deze vorm van inrichting is gedeeltelijk gebaseerd op de centrale-plaatsentheorie van de Duitse econoom en geograaf Christaller die deze in 1933 beschreef.
  • Nieuwe bewoners konden niet zomaar naar de NOP verhuuizen, die werden geselecteerd. Alleen burgers en boeren die het in zich hadden om in zo’n gebied te het hoofd boven te houden mochten zich er vestigen.

 

                     De eerste bewoners van de NOP graven geulen voor de afwatering in de polder


Meer over de nieuwe bewoners van de Noord Oost Polder op de NOS website >>>>

Een Arc Gis storymap over de drooglegging, de ontginning , de eerste bewoners en de overgang naar een gewone maatschappij >>>


mei 04 2017

Bepaalt de Zandmotor het toekomstbeeld van onze kust?

Vijf jaar na aanleg van de Zandmotor tussen Hoek van Holland en Scheveningen werd in september 2016 een rapport gepresenteerd met de resultaten van een vijf jaar durend monitoringsonderzoek. Hoewel de evaluatieperiode nog te kort is voor definitieve uitspraken, zijn de tussentijdse conclusies positief. ‘Het zand verspreidt zich onder invloed van wind, golven en stroming geleidelijk noord- en zuidwaarts. Het gebied is steeds meer gaan lijken op de dynamische kustnatuur zoals we die kennen van de Waddeneilanden.

Lees het volledige artikel op Geografie.nl >>>

apr 11 2017

Een zelfsluitende waterkering voor Spakenburg

Tot de jaren 30 van de vorige eeuw kwamen overstromingen aan de randen van de Zuiderzee regelmatig voor. Sinds 1930 beschermt de Afsluitdijk het achterland en zal een ware ramp zoals Spakenburg in 1916 beleefde niet meer zo snel voorkomen. Maar toch ……bij een noordwesterstorm kan de haven van Spakenburg nog steeds overstromen.

En daar is nu wat aan gedaan. Dankzij het principe Water keert water. Want als het water in de oude haven van Spakenburg onverantwoord hoog stijgt, dan stijgt tegelijkertijd ook de waterkering. Het water stroomt in een stalen bak waarin de kunststof kering is verzonken, en duwt deze omhoog. Langzaam maar zeker, tot tachtig centimeter hoogte. Hoe ingenieus.

Lees het volledige artikel in het NRC >>>>

mrt 16 2017

Power Hub op Doggersbank

Uit het NRC: Deze week werd bekend dat Tennet samen met de Deense netbeheerder Energinet gaat nadenken over de ontwikkeling van een omvangrijk, duurzaam Europees elektriciteitssysteem op de Noordzee. Mogelijk schuiven op korte termijn ook Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en België aan.

De gedachte is om een groot eiland aan te leggen op de Doggersbank, op de grens van de Britse, Nederlandse, Duitse en Deens economische zones. Rondom dat eiland zouden, in het ondiepe water van de Doggersbank, duizenden windmolens moeten komen die direct op het eiland worden aangesloten. Dat heeft belangrijke technische en financiële voordelen omdat er geen dure, lange kabels naar het vaste land hoeven worden gelegd en er bij het transport nauwelijks stroom verloren gaat.

 

Lees het volledige artikel in het NRC >>>>>

 

nb De Doggersbank is Geografisch gezien een enorm slimme plek. De rest van de Noordzee is diep en dus duur om te bouwen. Terwijl de Doggersbank een ondiepte is. Het is een overblijfsel uit een recente ijstijd. Tijdens die ijstijd was dit voor de voorlopers van de Rijn en de Maas de monding waar de rivieren uitkwamen in zee. Enorme hoeveelheden sediment werden hier naar toe getransporteerd en neergelegd . Dus al met al een stevige basis voor het bouwen van de North See Wind Power Hub.

feb 28 2017

De vuurtoren van Schiermonnikoog

Mooie plaatjes Nederlandse landschap