Category: Nederland: De kust

mrt 02 2019

Power Hub op Doggersbank

Uit het NRC: In 2017 werd bekend dat Tennet samen met de Deense netbeheerder Energinet gaat nadenken over de ontwikkeling van een omvangrijk, duurzaam Europees elektriciteitssysteem op de Noordzee. Inmiddels zijn steeds meer partijen aangeschoven uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en België.

De gedachte is om een groot eiland aan te leggen op de Doggersbank, op de grens van de Britse, Nederlandse, Duitse en Deens economische zones.

Rondom dat eiland zouden, in het ondiepe water van de Doggersbank, duizenden windmolens moeten komen + mogelijkheden van opslag en slimme distributie . Kortom een grote NW Europese powerhub.

Dat heeft belangrijke technische en financiële voordelen omdat er geen dure, lange kabels naar het vaste land hoeven worden gelegd en er bij het transport nauwelijks stroom verloren gaat.

De Doggersbank is Geografisch gezien een enorm slimme plek. De rest van de Noordzee is diep en dus duur om te bouwen. Terwijl de Doggersbank een ondiepte is. Het is een overblijfsel uit een recente ijstijd. Tijdens die ijstijd was dit voor de voorlopers van de Rijn en de Maas de monding waar de rivieren uitkwamen in zee. Enorme hoeveelheden sediment werden hier naar toe getransporteerd en neergelegd . Dus al met al een stevige basis voor het bouwen van de North See Wind Power Hub.

Lees het volledige artikel in het NRC >>>>>

jan 20 2019

Haringvliet krijgt weer eb en vloed

Het Haringvliet is sinds 1970 door een dam van de Noordzee afgesloten, als onderdeel van de Deltawerken. Maar ruim een jaar geleden besloot minister Schultz dat de deuren van de sluizen op een kier gaan, waardoor het Haringvliet weer een combinatie wordt van zoet en zout water. En dat gebeurde afgelopen week

Kaart Haringvliet . Bron NRC >>>Zes natuurorganisaties kregen  een miljoenendonatie om het getijdenlandschap in het Haringvliet in ere te herstellen. De natuurorganisaties hebben een deltalandschap ontwikkeld  met slikken, schorren en rietvelden. Verder komen er vogeleilanden en schelpdierbanken. Het moet volgens het Wereld Natuur Fonds, de initiatiefnemer, een walhalla opleveren voor vissen, bruinvissen, dolfijnen en vogels.
[bron NOS>>]
haringvlietscheelhoek2018

Meer achtergronden en bronnen
Het openzetten van de Haringvliet heeft zo zijn voor en nadelen. Lees verder op de NOS website >>>
Lees verder op de website van Trouw >>>
De Haringvliet zet je niet zomaar op een kier (NRC) >>>
De Haringvliet miv januari 2019 op een kier >>

mrt 08 2018

Grevelingen

Na de Watersnoodramp in 1953 was iedereen het erover eens dat Nederland goed beschermt moest worden tegen overstromingen vanaf zee. 

Met het Deltawerken werden grote delen van Zeeland voorzien van goede dijken en grote zeearmen worden afgesloten. De Westerschelde bleef open , wat dat is de toegang naar Antwerpen.  En in de jaren 70 werd de Oosterschelde voorzien van de stormvloedkering .

De rest van de Zeeuwse wateren werden stevig afgesloten van de zee om een nieuwe ramp te voorkomen.  Echter in de loop der tijd is men erachter gekomen dat gehele afsluiting wel veiligheid geeft maar er zitten ook wat nadelen aan. Enkele grote wateren in Nederland kampen met een gebrek aan zuurstof of een overdaad aan slib. Omdat dit ten koste gaat van de waterkwaliteit, het onderwaterleven en de natuur steken Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) extra geld in grote projecten om de knelpunten aan te pakken.

Vorig jaar werden ook plannen gemaakt voor de Haringvliet .  En nu voor het Grevelingenmeer wordt €75 miljoen ingezet om een zogeheten doorlaat te maken in de Brouwersdam, zodat het water in het meer doorlopend wordt ververst waardoor de natuur zich herstelt.

Rijkswaterstaat over plannen voor het Grevelingen >>>

jan 03 2018

Stormvloedkeringen gesloten

Een forse storm ging vandaag over de Lage Landen. Alle 5 grote stormvloedkeringen zijn tegelijk dicht, in Nederland. En dat is voor het eerst.Rijkswaterstaat spreekt van een unieke situatie. Alle vijf grote stormvloedkeringen sloten vandaag! Dat is nog nooit eerder voorgekomen. De Maeslantkering en de Hartelkering zijn de laatste twee keringen die vanwege de storm en de verhoogde waterstanden dicht gaan.

De NOS over de 5 stormvloedkeringen >>>

De Waterkeringen

Als de dijken doorbreken

 

 

 

 

 

 

 

 

sep 20 2017

Naar Ameland

Van en naar de Waddeneilanden gaan dagelijks verschillende veerboten op en neer. De route naar Texel is de kortste en meest rechte verbinding door diep water.  Echter de verbinding naar Ameland is lastiger.

De boot naar Ameland kronkelt dagelijks door een heel smalle vaargeul  en dat levert regelmatig vertragingen en de geul moet continue opengehouden moet worden door baggerschepen.

Sinds 1860 is het een paar keer geopperd: een dam van de wal naar Ameland. De laatste keer was in 1961.

Het was een oplossing geweest voor de voortdurende problemen met de dichtslibbende vaargeul naar het eiland.

Burgemeester De Hoop van Ameland wil dat er snel iets gedaan wordt aan die vaargeul, want de veerdienst heeft vaak flinke vertraging.

        In een schoolatlas van 1926 staat een verbindings dam ingetekend . Die toen al verdwenen was overigens.


Lees het volledige artikel op NOS.nl

 


sep 12 2017

Noord Oost Polder 75 jaar

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Noord Oost Polder werd drooggelegd.De voorbereidende werkzaamheden waren al in de jaren Dertig van de vorige Eeuw gedaan maar de inpoldering werd afgemaakt in 1942, tijdens de Duitse bezetting

bron: nl.wikipedia.org

 

Na de aanleg van afsluitdijk was de NOP was de eerste grote polder die in het Zuiderzeegebied werd drooggemaakt. Een bijzondere polder om verschillende redenen.

  • Bij de inpoldering raakten de eilanden Urk en Schokland betrokken en maakten dus nu plots deel uit van het vaste land  .
  • En daarnaast was er over de inrichting van het gebied heel zorgvuldig nagedacht. De inrichting van de polder werd op de tekentafel tot in de details uitgedacht. Zo kwamen er tien dorpen rond polderkern Emmeloord te liggen, elk binnen één uur fietsen. Deze vorm van inrichting is gedeeltelijk gebaseerd op de centrale-plaatsentheorie van de Duitse econoom en geograaf Christaller die deze in 1933 beschreef.
  • Nieuwe bewoners konden niet zomaar naar de NOP verhuuizen, die werden geselecteerd. Alleen burgers en boeren die het in zich hadden om in zo’n gebied te het hoofd boven te houden mochten zich er vestigen.

 

                     De eerste bewoners van de NOP graven geulen voor de afwatering in de polder


Meer over de nieuwe bewoners van de Noord Oost Polder op de NOS website >>>>

Een Arc Gis storymap over de drooglegging, de ontginning , de eerste bewoners en de overgang naar een gewone maatschappij >>>

School TV filmpjes over de (NOP & Flevo) polders >>>


mei 04 2017

Bepaalt de Zandmotor het toekomstbeeld van onze kust?

Vijf jaar na aanleg van de Zandmotor tussen Hoek van Holland en Scheveningen werd in september 2016 een rapport gepresenteerd met de resultaten van een vijf jaar durend monitoringsonderzoek. Hoewel de evaluatieperiode nog te kort is voor definitieve uitspraken, zijn de tussentijdse conclusies positief. ‘Het zand verspreidt zich onder invloed van wind, golven en stroming geleidelijk noord- en zuidwaarts. Het gebied is steeds meer gaan lijken op de dynamische kustnatuur zoals we die kennen van de Waddeneilanden.

Lees het volledige artikel op Geografie.nl >>>

apr 11 2017

Een zelfsluitende waterkering voor Spakenburg

Tot de jaren 30 van de vorige eeuw kwamen overstromingen aan de randen van de Zuiderzee regelmatig voor. Sinds 1930 beschermt de Afsluitdijk het achterland en zal een ware ramp zoals Spakenburg in 1916 beleefde niet meer zo snel voorkomen. Maar toch ……bij een noordwesterstorm kan de haven van Spakenburg nog steeds overstromen.

En daar is nu wat aan gedaan. Dankzij het principe Water keert water. Want als het water in de oude haven van Spakenburg onverantwoord hoog stijgt, dan stijgt tegelijkertijd ook de waterkering. Het water stroomt in een stalen bak waarin de kunststof kering is verzonken, en duwt deze omhoog. Langzaam maar zeker, tot tachtig centimeter hoogte. Hoe ingenieus.

Lees het volledige artikel in het NRC >>>>

feb 28 2017

De vuurtoren van Schiermonnikoog

Mooie plaatjes Nederlandse landschap

feb 24 2017

De Storm

Thomas, Doris of gewoon dé storm: de storm die gistermiddag en avond over Noordwest-Europa woede, heeft in meerdere landen een andere naam. In Engeland kan je een naamsuggestie indienen en in Duitsland kan je een hoge-of lagedrukgebied adopteren. In Nederland heeft de storm geen naam. Hoe kan dat?

Lees het volledige artikel op de NOS >>>

jan 12 2017

Verhoogde waterstanden langs de hele kust

2 opeenvolgende stormen in combinatie met springtij op de Noordzee veroorzaken de komende dagen verhoogde waterstanden langs de hele kust. Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland worden de waterstanden continu en nauwlettend in de gaten gehouden. Het Watermanagementcentrum Nederland informeert met behulp van waarschuwings- en alarmeringsberichten onder andere waterschappen over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen deze instanties tijdig maatregelen voorbereiden, zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking.Meer op de Rijkswaterstaat website >>>

De Unie van Waterschappen over storm >>>

Liveblog Rijkswaterstaat Januaristorm >>>

Het windpatroon boven de Noordzee >>>

Ook stormtij aan de Belgische kust >>>

Hoogwater op Scheveningen >>

dec 20 2016

De zandmotor 5 jaar

De zandmotor is een enorm schiereiland van zand voor de Zuid Hollandse kust die de rest van de Noord Hollandse kust gaande weg van een extra laagje zand moet voorzien. Zeestromen, eb & vloed en wind nemen dagelijks stukken van de zandmotor mee om het materiaal verderop aan de kust te sedimenteren

 

5 jaar Zandmotor… een overzicht >>>>

dec 11 2016

Ja áls… maar kunnen de dijken ook écht breken?

Zaterdagavond was de zesde en laatste aflevering van de populaire EO-serie Als de dijken breken. De afgelopen weken zagen op zaterdagavond anderhalf miljoen mensen hoe onze polders in een met zeewater volgelopen rampgebied zijn veranderd.

De grote vraag is: kan dat ook echt?

Het korte antwoord: ja, dat kan.

Maar de kans is wel bijzonder klein. aldus NOS 3 >>>