Category: Nederlandse Landschap

jan 22 2019

Doggersland

Tijdens de laatste ijstijd vlak voor het Holoceen begon  was de vorm van Nederland zoals we het op de kaart en vanuit de lucht zien helemaal niet zoals het nu is.

NL-weichsel

NW Europa tijdens het weichsel. Geel is land, wit zijn de ijskappen en blauw is zee.

De ijskappen uit de Saale ijstijd bedekten niet meer Nederland en hadden zich teruggetrokken tot in Scandinavië en het Noorden van Groot Brittannië. De Noordzee lag grotendeels nog droog wordt op verschillende kaarten aangeduid als Doggersland. En de rivieren zoals Maas en Rijn kwamen ergens uit in de Noordzee zo’n 200 km ten Noordwesten van Den Helder. Van die enorme rivierdelta zijn nog de overblijfselen in zee te vinden als een ondiepte in de zee, de Doggersbank.

Kaart The Europe that was met de Doggersbank centraal [Bron National Geographic ]

Het landschap moet eruit hebben gezien als een licht glooiend gebied met moerassen, bossen en rivieren , bewoond door o.a. de Wol Mammoet. Wetenschappers van Nottingham University hebben met VR techniek een poging gedaan het landschap en de bewoners van de Doggersbank te visualiseren. Naar de beelden >>>

Tijdens het Holoceen is het Doggerland langzaam verdwenen in de golven als gevolg van de stijgende zeespiegel.

National Geographic Education heeft nu een mooie interactieve versie van bovenstaande kaart met een zoomfunctie waar op je het landschap uit het Weichsel met het Doggersland goed kan zien

Doggersland

Naar de kaart met uitleg >>>

jan 04 2019

Nieuw Veen in Nederland

Vlak boven Amsterdam in het Veenweidegebied is Landschap Noord-Holland erin geslaagd om op een oud stuk weiland weer nieuw Veen te laten groeien.

Om het land te kunnen bewerken wordt de grondwaterstand in veenweidegebieden laag gehouden. Dat is dan prima voor de koeien of voor de akkerbouw. Daardoor verdroogt het veen niet alleen, het verdwijnt ook letterlijk als CO2 in de lucht, waardoor de bodem ongeveer een centimeter per jaar daalt.En bodemdaling in de Veengbieden is zolangzamerhand een serieus probleem.

Landschap Noord-Holland haalde vier jaar geleden de bovenlaag van vier hectare zwaar bemest grasland af en strooide er snippertjes veenmos op. Nu groeien er orchideeën en zonnedauw.

Lees dit verhaal verder op de website van Trouw >>

okt 11 2018

De nieuwe Geologische kaart van Nederland

Na meer dan veertig jaar is er weer een geologische kaart van de ondergrond van Nederland. De kaart, opgesteld door wetenschappers van de Geologische Dienst Nederland, werd vrijdag 5 oktober gepresenteerd. 

Een fragment uit de nieuwe Geologische kaart van Nederland

De nieuwe Geologische kaart is tot stand gekomen door talloze metingen in het grondwater en de bodem plus zo’n 500.000 geologische boringen. Het project werd uitgevoerd door de Geologische Dienst Nederland die dit jaar bovendien haar honderd jarige bestaan viert.


 Meer over de nieuwe Geologische kaart  >>>

De nieuwe Geologische overzichtskaart >>>>


apr 26 2018

De Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen in Flevoland tussen Almere en Lelystad is een prachtig natuurgebied. Amper een paar jaar terug was er nog veel positieve aandacht met een  prachtige film, maar deze winter zijn mensen vooral bezorgd of er wel voldoende voedsel is voor de de grote grazers die er leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de aanleg van Flevoland in de jaren 60 / 70 zijn de Oostvaarders plassen + de Noorderplassen per ongeluk ontstaan. De drooglegging van de polder ging niet overal even vlekkeloos. Bepaalde delen , vklak achter de dijk, kwamen niet goed droog te liggen.  Mogelijk heeft ook zand en klei winning een rol gespeeld, materiaal dat nodig was voor de aanleg van de dijken. Het gebied dat nu Oostvaardersplassen heet bleef dus nat.

Die natte gebieden werden in de eerste instantie met rust gelaten.  En toen bleken deze plassen gaandeweg een enorm aantrekkelijk gebied voor trekvogels en andere dieren. Binnen korte tijd was hier de basis gelegd voor een prachtig uitgestrekt natuurgebied. Voor verschillende soorten trekvogels is het een tijdelij station op weg naar het Noorden of Zuiden, Maar ook grote grazers hebben er als sinds de jaren 90 een plek . Konikpaarden, Heckrunderen en Edelherten verblijven er het hele jaar. En net als in de Kennemerduinen en de Veluwe is vooral de populatie Edelherten afgelopen jaren explosief gegroeid

Inmiddels wordt er openlijk steeds meer discussie gevoerd over het wel en wee van de dieren in het natuurgebied… overleven ze de winter, moet er niet bijgevoerd worden ?

Het beheer wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer, maar de provincie heeft nu zelf raad gevraagd aan een onafhankelijke externe commissie en die hebben een beheersadvies opgesteld.


Methode Humboldt met achtergronden en werkblad over de Oostvaardersplassen >>>>

 


mrt 03 2018

IJs in Nederland

Deze winter had alle winterse elementen.

We hebben hoogwater in het Rivieren gebied gehad.

Maar ook een forse storm aan de kust,.

Tevens een paar dagen met stevige sneeuw.

En , last but not least, deze week was het zo koud dat we tenslotte echt natuurijs hadden op verschillende plekken. Er kon geschaatst worden!

Vanuit de lucht , of beter gezegd vanuit de ruimte, zag Nederland er op 2 maart indrukwekkend  uit ==>
En laag bij de grond….. op de Amsterdamse Grachten was het zo \/

feb 18 2018

NAP 200 jaar

Het Normaal Amsterdams Peil (NAP) is jarig! Precies 200 jaar geleden voerde koning Willem I dit peil in. Zo weten we hoe hoog dijken, sluizen en waterkeringen moeten zijn om Nederland te beschermen tegen water


Overal wel ergens in Nederland zijn ze te zien: de blauwe bordjes met witte markeringen van het NAP. Doordat er meer dan 35.000 door het hele land zijn, is er vrijwel altijd eentje te vinden binnen een kilometer van elke willekeurige plek in ons land. Vandaag precies 200 jaar geleden werd het systeem landelijk ingevoerd.

Rijkswaterstaat over 200 jaar NAP >>>
NOS over het NAP >>>
Ons Water over: Water, waterstanden en waterbeheer >>>

dec 28 2017

De Panda dichtheid

De panda’s uit China hebben hier in Nederland een prachtige behuizing + warm ontvangst gekregen. Tijd om het e.e.a. in kaart te zetten. Panda stats & maps !

apr 25 2017

Oudste Nederlandse keverfossiel ontdekt

Paleontologen van de Universiteit Utrecht en de werkgroep Muschelkalk Winterswijk hebben het oudst bekende Nederlandse keverfossiel ontdekt. In de steengroeve van Winterswijk vonden zij een versteend keverdekschild in een laag gesteente van bijna een kwart miljard jaar oud, toen Europa en Amerika nog aan elkaar vastzaten en dinosauriërs nog moesten ontstaan.

                                                                   De steengroeve bij Winterswijk. © theo kock

Lees het volledige artikel >>>

apr 15 2017

De Sint Pietersberg open voor publiek

Er komt een einde aan de uitholling van de Sint Pietersberg. Langzaam maar zeker krijgen bezoekers steeds meer toegang

In 2018 stopt de ENCI volledig met het afgraven van de Sint Pietersberg. Ruim 90 jaar heeft de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) mergel afgegraven in deze berg aan de zuidelijke kant van Maastricht ten behoeve van de cementindustrie. Maar daar komt een einde aan. De groeve van 105 hectare – op het diepste punt bijna honderd meter onder het uitzichtplateau – wordt getransformeerd tot een natuurgebied van Natuurmonumenten.

Lees het volledige artikel in de Volkskrant >>>>>

apr 01 2017

Google wind

Google Wind: een methode om alle typisch Nederlandse windmolens met machine learning in te zetten om de regenwolken uit de lucht te blazen.

mrt 05 2017

13 duizend jaar oud bos verstopt onder veen

Bij graafwerkzaamheden op een landgoed op de Veluwe werd 13 duizend jaar oud bos gevonden verstopt onder veen

                    Luchtopname van archeologisch onderzoek op de site met preglaciaal bos. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

De vondst van dit oerbos geeft inzicht in duizenden jaren klimaatverandering

Plots hebben onderzoekers een unieke kans om te zien hoe het klimaat duizenden jaren geleden in Nederland veranderde, dankzij de vondst van 12.900 jaar oude dennen op een landgoed vlakbij Amersfoort. Zulke oude bossen zijn zeldzaam, en deze is nog perfect geconserveerd ook.

Lees het volledige artikel in de Volkskrant >>>

nov 24 2016

Veenbodem daalt en nieuwbouwwijken verzakken

Op de Geobronnen heb ik al eerder geschreven dat het Veengebied in Noord en Zuid Holland aan het dalen is.

veenweidegebied
westelijk-veenweidegebied2Gemiddeld zakken de veenweidegebieden in West-Nederland door oxidatie één cm per jaar, maar er zijn ook gebieden waar de daling plaatselijk het dubbele bedraagt: twee cm per jaar, twee meter per eeuw!

Maar wat is er nu precies aan de hand , wat is de oorzaak en wat zijn de gevolgen ?

Lees verder >>>

NOS: Herstel gaat veel geld kosten >>>>

Eerdere berichten over Bodemdaling >>>

sep 05 2016

Interactieve Hoogtekaart Nederland

Met deze arc gis viewer van ESRI Nederland krijg je niet alleen een goede indruk van de hoogteligging van alle delen van Nederland maar je kunt ook inzoomen en op adres zoeken en een hoogte profiel maken met behulp van de kaart !