Category: Nederlandse Landschap

okt 08 2017

Heel Holland zakt !

Het lijkt op het eerste gezicht verbazingwekkend dat bodemdaling in veengebieden een urgent probleem is, want de bodem daalt al duizend jaar. Toch is het om meerdere redenen juist nu een dringende kwestie waaraan snel iets moet worden gedaan.
Bijvoorbeeld het ‘lage midden’ van Friesland. Het land zakt hier in hoog tempo, met 1 à 2 cm per jaar. In dit tempo is het veen in 2100 helemaal verdwenen. Dat betekent het einde van een van de drie karakteristieke Friese grondsoorten, klei, veen en zand. Vroeger bestond 10 procent van het gebied uit oppervlaktewater en nu nog maar 2 procent; dat maakt het steeds moeilijker om zware regenval kwijt te raken, maar ook om water vast te houden voor droge perioden. Friesland gaat dus veel waterproblemen van eigen makelij tegemoet.


Lees het volledige artikel >>>>


Eerdere berichten op de Geobronnen over Bodemdaling in Nederland:

Over het Hollandse Veenweide gebied op de Geobronnen >>

Over het PBL rapport op de Geobronnen >>>

Heel Holland zakt…. De video >>>

 

apr 25 2017

Oudste Nederlandse keverfossiel ontdekt

Paleontologen van de Universiteit Utrecht en de werkgroep Muschelkalk Winterswijk hebben het oudst bekende Nederlandse keverfossiel ontdekt. In de steengroeve van Winterswijk vonden zij een versteend keverdekschild in een laag gesteente van bijna een kwart miljard jaar oud, toen Europa en Amerika nog aan elkaar vastzaten en dinosauriërs nog moesten ontstaan.

                                                                   De steengroeve bij Winterswijk. © theo kock

Lees het volledige artikel >>>

apr 15 2017

De Sint Pietersberg open voor publiek

Er komt een einde aan de uitholling van de Sint Pietersberg. Langzaam maar zeker krijgen bezoekers steeds meer toegang

In 2018 stopt de ENCI volledig met het afgraven van de Sint Pietersberg. Ruim 90 jaar heeft de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) mergel afgegraven in deze berg aan de zuidelijke kant van Maastricht ten behoeve van de cementindustrie. Maar daar komt een einde aan. De groeve van 105 hectare – op het diepste punt bijna honderd meter onder het uitzichtplateau – wordt getransformeerd tot een natuurgebied van Natuurmonumenten.

Lees het volledige artikel in de Volkskrant >>>>>

apr 07 2017

Doggersland

Na het artikel over de Geologische Brexit halen we dit artikel even naar voren: Tijdens het Pleistoceen was de vorm van Nederland zoals we het op de kaart en vanuit de lucht zien helemaal niet zoals het nu is.

NL-weichsel

NW Europa tijdens het weichsel. Geel is land, wit zijn de ijskappen en blauw is zee.

 

De ijskappen uit de Saale ijstijd bedekten niet meer Nederland en hadden zich teruggetrokken tot in Scandinavië en het Noorden van Groot Brittannië. De Noordzee lag grotendeels nog droog wordt op verschillende kaarten aangeduid als Doggersland. En de rivieren zoals Maas en Rijn kwamen ergens uit in de Noordzee zo’n 200 km ten Noordwesten van Den Helder. Van die enorme rivierdelta zijn nog de overblijfselen in zee te vinden als een ondiepte in de zee, de Doggersbank.

Het landschap moet eruit hebben gezien als een licht glooiend gebied met moerassen, bossen en rivieren , bewoond door o.a. de Wol Mammoet.

Tijdens het Holoceen is het Doggerland langzaam verdwenen in de golven als gevolg van de stijgende zeespiegel.

 

National Geographic Education heeft nu een mooie kaart met zoomfunctie waar op je het landschap uit het Weichsel met het Doggersland goed kan zien

Doggersland

Naar de kaart met uitleg >>>

apr 01 2017

Google wind

Google Wind: een methode om alle typisch Nederlandse windmolens met machine learning in te zetten om de regenwolken uit de lucht te blazen.

mrt 05 2017

13 duizend jaar oud bos verstopt onder veen

Bij graafwerkzaamheden op een landgoed op de Veluwe werd 13 duizend jaar oud bos gevonden verstopt onder veen

                    Luchtopname van archeologisch onderzoek op de site met preglaciaal bos. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

De vondst van dit oerbos geeft inzicht in duizenden jaren klimaatverandering

Plots hebben onderzoekers een unieke kans om te zien hoe het klimaat duizenden jaren geleden in Nederland veranderde, dankzij de vondst van 12.900 jaar oude dennen op een landgoed vlakbij Amersfoort. Zulke oude bossen zijn zeldzaam, en deze is nog perfect geconserveerd ook.

Lees het volledige artikel in de Volkskrant >>>