1873: Eerste contract arbeiders naar Suriname

De slavernij was halverwege de 19e eeuw voorbij maar de vraag naar arbeiders in de Nederlandse koloniën was er nog steeds. En zodoende vertrok op 26 februari 1873 een schip met de eerste contractarbeiders naar Suriname, verscheept vanuit Calcutta , Brits-Indië.

Contractarbeiders op de Lallah Rookh. Het is lastig om het juiste schip aan te wijzen en een correcte plaatje te vinden want in de 19e eeuw bestonden er tientallen schepen met die naam en de Lallah Rookh die de eerste contractarbeiders vervoerde werd niet lang na 1873 verhandeld en voer onder andere eigenaar, vlag en naam verder . Meer daarover >>>

Hindostaanse contractarbeiders
Op 26 februari vertrok de Lallah Rookh naar Suriname [NOS >>> ] maar het is vooral de datum van 5 juni 1873 die nog steeds wordt herdacht. Ruim 400 Hindostaanse migranten [contract arbeiders] arriveerden toen met het schip de Lallah Rookh na een zeereis van 3 maanden vanuit Ceylon in Suriname. Op het schip zit de eerste groep Hindostaanse migranten, die als contractarbeiders op de Surinaamse plantages gingen werken.
De migranten die in 1873 aankomen, worden nu door historici gezien als de ‘pioniers’ van contractarbeid. Er volgden meerdere schepen. Zo’n 30.000 migranten uit India, Pakistan en Bangladesh kwamen tussen 1873 en 1913 naar Suriname. Tegenwoordig vormt de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap een derde van de Surinaamse bevolking.

Contractarbeiders uit China en Java
Op de Surinaamse plantages werkten in de tweede helft van de 19e eeuw niet alleen Hindostaanse contractarbeiders. Vanaf 1858 haalde Nederland al arbeidskrachten uit China, anticiperend op een arbeiderstekort als de slavernij zou worden afgeschaft. Later, vanaf 1890, verscheepte Nederland ook mensen uit Nederlands-Indië (het huidige Indonesië). Zij worden Javanen genoemd, al kwamen ze niet uitsluitend uit Java.

De bevokingssamenstelling nu
In het diagram hieronder van 1980 laat zien hoe de bevolking van Suriname iets meer dan een eeuw na de aankomst van Lallah Rookh is opgebouwd. Naast de oorspronkelijke Indianen zien we de afstammelingen van de slaven, dat zijn de Creolen, en 10 % in 1980 waren Marrons (gevluchte slaven) We zien vervolgens de afstammelingen van de arbeidsmigranten uit China, India en Java. Daarnaast een kleine groep Europeanen . Meer over de bevolkingssamenstelling >>> 


Lees verder in het NRC >>>


 

Reacties zijn gesloten.