Agung …. een update

Sinds september 2017 is de Vulkaan Agung op Bali actief. Met name de eerste 2 maanden vreesde men voor een zware uitbarsting.

Sinds november is het wat rustiger rondom de vulkaan. Heel af en toe worden er kleine erupties waargenomen.

Maar overheden en de vulkanische dienst van Indonesië houden ondertussen  de vulkaan in de gaten en risiconiveau III blijft gehandhaafd. En dus is er nog steeds een veiligheids zone van 4 kilometer ingesteld.

Afgelopen 2 dagen is er toenemende activiteit van de Agung waargenomen. Er zijn nu regelmatige erupties van as en stoom . De hoogste askolom van afgelopen dagen reikte tot 5 kilometer en op veel plekken in de omgeving van de vulkaan werd ook as neergelegd.

Als gevolg van de as erupties is het vliegveld  even gesloten geweest >>>

En op 2 juli verrast de Agung met een uitbarsting die gekenmerkt wordt als een Stromboli type uitbarsting met lava en brokstukken die worden uitgestoten.


De eerste berichten van 2017 over Mt Agung op de Geobronnen >>>

De eruptie van Mt Agung eind november (Geobronnen) >>>>

Reacties zijn gesloten.