Alternatieven voor Russisch gas

Terwijl de Russen de aardgas pijpleiding naar West Europa steeds meer afknijpen en de afhankelijkheid van Russisch gas voor een aantal West Europese landen pijnlijk duidelijk wordt zijn er allerlei uitdagingen die moeten worden aangepakt maar zien we plots ook allerlei alternatieven opdoemen.

Omdat Rusland een onbetrouwbare partner wat betreft gasleverantie is geworden moeten we dus  in West Europa op zoek naar alternatieve leveranciers. Daarbij speelt een dat de gasprijzen dusdanig zijn gestegen dat gasvoorraden die voorheen lastig te winnen waren en dus toen te duur nu plots wel een goed alternatief zijn geworden. En voor landen die ver van Europa liggen en die niet aangesloten zijn op een gaspijpleiding wordt de mogelijkheid om er LNG [LNG Wikipedia>>)van te maken en dan te transporteren naar Europa steeds aantrekkelijker. En daarnaast lijkt het dat pijpleidingen zoals die in Frankrijk en door de Sahara die weg geconcurreerd werden door het goedkope Russische gas . Kortom hieronder een paar voorbeelden van Nieuwe vondsten , Nieuwe pijpleidingen en de mogelijkheden van LNG 

Nieuwe vondsten : Cyprus
Voor de kust van Cyprus zou een nieuw aardgasveld zijn aangeboord. Het is een plek in zee op 160 km van de kust waar in de buurt al eerder gasvelden werden gevonden.  En dit zou een enorm gasveld zijn.
Meer over het aardgasveld bij Cyprus >>> 

Nieuwe vondsten: Jemen
Het klinkt misschien wat ongeloofwaardig dat er gas zou kunnen komen uit dit door oorlog verscheurde land maar er zijn gasvelden en momenteel is er een wapentilstand. Wellicht mogelijkheden,
Meer over aardgas uit Jemen [NRC] >>> 

Nieuwe vondsten: Noordzee gas
Er zijn al veel gasvelden in de Noordzee maar die waren steeds minder aantrekkelijk door het goedkope gas uit Rusland. Nu echter daar verandering in is gekomen wordt het aantrekkelijker om die gasvoorraad op de Noordzee nog eens onder de loep te nemen. En wat blijkt : Er kan meer gas op de Noordzee worden gewonnen dan tot nu toe werd aangenomen. Dat heeft onderzoek uitgewezen uitgevoerd van TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het instituut wijst erop dat het vanwege de hoge gasprijs ook aantrekkelijker wordt om gasvelden langer open te houden.
Meer over de aardgasvelden in de Noordzee: NOS  >>>

Bron NOS

 


Transport naar Europa: Trans-Saharan gas pipeline
West Afrikaanse landen zoals Niger en Chaad hebben enorme gasvoorraden in de grond. Alleen is de vraag hoe je dat in de rest van Afrika krijgt en evt in Europa. Een delegatie uit Algerije probeert nu de financiering van de Trans-Saharan gas pipeline (TSGP) met Chinese investeerders rond te krijgen. Met deze pijpleiding van ruim 4000 kilometer kan gas op snelle en veilige manier van Niger, Chaad en Nigeria richting Algerije Marokko
Meer over de Trans Saharan gas Pipeline >>>

Transport naar Europa: De pijpleiding door Frankrijk en Spanje
Door het goedkope gas uit Rusland van de afgelopen jaren zijn allerlei duurdere gasvelden en aanvoer routes in de ijskast beland. En de gaspijpleiding door Spanje en Frankrijk is één daarvan . Het is zelfs zo dat de pijpleiding in Spanje grotendeels er wel ligt maar dat het bij de Franse grens ophoudt. Destijds niet verder getrokken omdat Frankrijk geen behoefte had aan een pijpleiding, alleen als de EU wilde meebetalen maar ook die hadden geen interesse om de pijpleiding verder te financieren.
Meer over de pijpleiding door Spanje en Frankrijk [NOS] >>>


LNG: Mozambique
Ook in Afrika zijn enorme gasvelden. Zo is Mozambique nu officieel begonnen met de uitvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Gas wordt in Mozambique gewonnen op zee op ongeveer 2 kilometer onder de zeebodem en bij de winning wordt gebruik gemaakt van hypermoderne drijvende lng-fabriek. Op de NU website over het gas uit Mozambique >>>

Hoe krijgen we dat LNG hierheen? 
Vloeibaar gas was al in grote hoeveelheden aanwezig in onder meer de Verenigde Staten en nu blijkt ook het Midden-Oosten , Jemen en Mozambique voorraden te hebben en inmiddels over de techniek te beschikken om dat gas naar boven te halen en te exporteren (daar zal overigens de wereld gasprijs ook mee te maken hebben) maar wij hebben in Nederland amper de capaciteit en stations om dit gas om te zetten in voor ons bruikbaar gas. Een nieuwe terminal in de Eemshaven gaat helpen ons gas tekort op te vangen want er komt steeds meer vloeibaar gas onze kan op [LC >>>]
Meer over LNG gas [NOS] >>> 

 

Reacties zijn gesloten.