Blauwe stroom

blauwe-energie-centrale-afsluitdijk Bron Want to know

blauwe-energie-centrale-afsluitdijk. Klik op het plaatje voor een vergroting

In Friesland is  een energiecentrale gebouwd die stroom gaat opwekken door zout zeewater te gaan mengen met zoet IJsselmeerwater. Deze proefcentrale is gebouwd op de Afsluitdijk bij Breezanddijk. En werd eind 2014 door Koning Willem Alexander officieel in gebruik genomen

Deze centrale voert straks zoet IJsselmeerwater via een pijpleiding over de afsluitdijk aan, dat vervolgens in deze centrale wordt gemengd met zout Waddenzee-water. Deze ‘Blauwe-energie’-centrale werkt doordat er een verschil bestaat tussen het zoutgehalte tussen deze twee waterstromen.

Het betreft een proefopstelling om de haalbaarheid van blue-energy te testen. Tot voor kort leek het hele verhaal nog ‘science fiction’, maar uit laboratoriumonderzoek in Leeuwarden blijkt deze techniek hier in Nederland wel degelijk mogelijk te zijn en werd het dus tijd voor een grootschaliger experiment. De proefopstelling gaat nu worden opgebouwd, door twee zeecontainers aan de IJsselmeerkant te plaatsen, die via één pijpleiding die het zoute water uit de Waddenzee aanvoert, één pijpleiding die het zoete water vanuit het IJsselmeer aanvoert en één pijplijn die het brakke, ‘gebruikte’ water weer naar de Waddenzee afvoert. [bron Want to know]

Meer o.a. in het NRC >>

Reacties zijn gesloten.