De klimaattop in Egypte

Geen enkel land kan de klimaatcrisis in z’n eentje oplossen. CO2 en andere broeikasgassen blijven heel lang in de lucht en verspreiden zich dus over de hele aardbol. Dat maakt het tot een mondiaal probleem; heel anders dan bijvoorbeeld luchtvervuiling door fijnstof of lokale depositie van stikstof.

In eerder gestelde klimaatdoelen zou de aarde niet meer dan 1,5 graad mogen opwarmen  maar dat we dat halen wordt steeds onwaarschijnlijker. Na de vorige klimaattop in Glasgow zouden landen hun doelen aanscherpen. Echter de  beloofde vermindering van de uitstoot van alle landen samen was nog lang niet genoeg om de doelstelling – de opwarming beperken tot ruim onder de twee en liefst niet meer dan anderhalve graden – veilig te stellen.

Met andere woorden, er is een flink gat tussen de beloofde en de benodigde emissiereductie.

RTL : De beloofde emissiereductie (rood) is niet genoeg om de opwarming te beperken tot onder de twee (donkerblauw) of anderhalve (lichtblauw) graden. Bron: NDC synthese rapport


Lees verder [RTL website] >>>

Reacties zijn gesloten.