De Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen in Flevoland tussen Almere en Lelystad is een prachtig natuurgebied. Amper een paar jaar terug was er nog veel positieve aandacht met een  prachtige film, maar deze winter zijn mensen vooral bezorgd of er wel voldoende voedsel is voor de de grote grazers die er leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de aanleg van Flevoland in de jaren 60 / 70 zijn de Oostvaarders plassen + de Noorderplassen per ongeluk ontstaan. De drooglegging van de polder ging niet overal even vlekkeloos. Bepaalde delen , vklak achter de dijk, kwamen niet goed droog te liggen.  Mogelijk heeft ook zand en klei winning een rol gespeeld, materiaal dat nodig was voor de aanleg van de dijken. Het gebied dat nu Oostvaardersplassen heet bleef dus nat.

Die natte gebieden werden in de eerste instantie met rust gelaten.  En toen bleken deze plassen gaandeweg een enorm aantrekkelijk gebied voor trekvogels en andere dieren. Binnen korte tijd was hier de basis gelegd voor een prachtig uitgestrekt natuurgebied. Voor verschillende soorten trekvogels is het een tijdelij station op weg naar het Noorden of Zuiden, Maar ook grote grazers hebben er als sinds de jaren 90 een plek . Konikpaarden, Heckrunderen en Edelherten verblijven er het hele jaar. En net als in de Kennemerduinen en de Veluwe is vooral de populatie Edelherten afgelopen jaren explosief gegroeid

Inmiddels wordt er openlijk steeds meer discussie gevoerd over het wel en wee van de dieren in het natuurgebied… overleven ze de winter, moet er niet bijgevoerd worden ?

Het beheer wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer, maar de provincie heeft nu zelf raad gevraagd aan een onafhankelijke externe commissie en die hebben een beheersadvies opgesteld.


Methode Humboldt met achtergronden en werkblad over de Oostvaardersplassen >>>>

 


Reacties zijn gesloten.