Dinosauriërs stierven uit in de lente

De Meteoriet die dinosauriërs vernietigde sloeg in op een lentedag. Dat is de conclusie die wetenschappers nu trekken op basis van onderzoek naar de eerste slachtoffers van die inslag.

Evidence suggests an asteroid impact that killed off most dinosaurs might have happened in spring. Credit: Joschua Knüppe

De Meteoriet inslag en het iridium bewijs.
Begin 2021 waren onderzoeker met het bewijs gekomen waar we al een tijdje op zaten te wachten. Namelijk: Het uitsterven van de Dinosaurussen aan het einde van het geologische tijdperk Krijt was veroorzaakt door een meteoriet inslag in de Golf van Mexico. In de afgelopen 30 jaar is veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van het uitsterven van Dino’s. Eén van de eerste bewijzen waren die iridium deeltjes  die steeds voorkwamen in afzettingen van die laatste sedimentlagen van het Krijt tijdperk. Dat is spul wat alleen kan ontstaan bij een zeer krachtige meteoriet inslag. Die inslag moet krachtig zijn geweest want de meteoriet was 5 x de omvang van de Mt Everest en moet alles wat leefde in een omtrek van zeker 1000 kilometer direct verwoest hebben. Gruis & stofstormen, hitte en kou die daar opvolgden moeten de rest van het leven ontregeld hebben [of kapot gemaakt] Bij boringen op veel plaatsen in de wereld bleek steeds dat onder sedimentlagen met iridium vind je veel dino’s maar erboven niet. Dus toen zijn de dinosauriërs uitgestorven. Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers hadden hiervoor al in de jaren 80 eerste bewijs gevonden en kwamen toen met de ‘impacttheorie’. Dus het vermoeden dat een catastrofe een plots eind had gemaakt aan de dinosauriërs.

De sluitende bewijzen werden pas in de afgelopen paar jaar gelegd . Want in een boring in de Yucatan krater zelf waarbij iridium werd gevonden maakte afgelopen jaren het plaatje van wat daar gebeurd moet zijn steeds completer.

Want niet alleen die iridium vondst in de inslagkrater zelf maar eigenlijk de hele boring in de krater liet goed zien wat er gebeurt moet zijn. Want bij die boring kwam keurig de sediment lagen naar boven van die laatste paar duizend jaar en zelfs veel preciezer dan dat. Want de laagjes sediment boven en onder het iridium lieten goed zien wat er in de weken voor en na de inslag gebeurt moet zijn.

De Dakota vissen
Daarnaast kwamen bij opgravingen op andere plekken regelmatig fossielen vrij die gekoppeld werden aan de Meteoriet inslag. Belangrijk daarbij was de vondst van fossiele vissen in Dakota [Verenigde Staten]. In wat ooit een rivierarm geweest moest zijn werden resten van steurvissen gevonden met glasdeeltjes in hun kieuwen. Die glasdeeltjes worden tektieten genoemd en ontstaan eigenlijk alleen na een meteoriet inslag. Door de kracht en de hitte die vrijkomt bij de inslag wordt het gesteente wat geraakt is de atmosfeer in geslingerd en die deeltjes slaan later weer neer op aarde. Door de kracht en de hitte van de inslag is dit niet meer het originele zandsteen, kalksteen of wat dan ook maar het zijn glasdeeltjes geworden. En die glasdeeltjes kwamen bij neerslag op aarde terecht, en dus ook in rivieren, in de kieuwen van vissen waardoor ze overleden.

Een staart van een vis die 65,95 miljoen jaar geleden werd ­gedood toen bij Mexico de meteoriet insloeg. Beeld Robert DePalma

Onderzoekers die verder onderzoek hebben gedaan naar de resten van de vissen die waren opgegraven in Daktoa (VS) kwamen tot de conclusie dat de vissen waren gestorven tussen 15 en 30 minuten nadat de planetoïde was ingeslagen en zijn dus directe slachtoffers van de inslag.

Maar het onderzoek ging verder. Bij nieuwe opgravingen werden botten onderzocht. De Nederlandse onderzoeker Melanie During heeft een sleutelrol gespeeld bij dit onderzoek.

Wat bleek, de structuur van het bot en de botcellen gaven de wetenschappers ook het inzicht [net als bij boomringen]  dat je kan aflezen dat de inslag in het voorjaar geweest moet zijn. ,

Eenvoudig gesteld : Net als bomen groeien botten in het voorjaar en zomer harder dan in de winter.

Op Scientias over de dag dat de dino’s uitstorven >>>

Onderzoeker Melanie During legt uit op You Tube [nl ondertiteld!) >>>


De Nederlandse Paleontoloog Melanie During heeft er een boek over geschreven. In “De laatste lente van de Dinosariersverteld ze hoe ze het onderzoek hebben gedaan en hoe ze tot de ideeën en conclusies zijn gekomen.

 

Op de Geobronnen over de vondst van de visfossielen met iridium in hun kieuwen >>>

Op de Geobronnen  over de laatste bewijsstukken uit de krater boringen >>>

Reacties zijn gesloten.