Doggersland

Tijdens de laatste ijstijd vlak voor het Holoceen begon  was de vorm van Nederland zoals we het op de kaart en vanuit de lucht zien helemaal niet zoals het nu is.

NL-weichsel

NW Europa tijdens het weichsel. Geel is land, wit zijn de ijskappen en blauw is zee.

De ijskappen uit de Saale ijstijd bedekten niet meer Nederland en hadden zich teruggetrokken tot in Scandinavië en het Noorden van Groot Brittannië. De Noordzee lag grotendeels nog droog wordt op verschillende kaarten aangeduid als Doggersland. En de rivieren zoals Maas en Rijn kwamen ergens uit in de Noordzee zo’n 200 km ten Noordwesten van Den Helder. Van die enorme rivierdelta zijn nog de overblijfselen in zee te vinden als een ondiepte in de zee, de Doggersbank.

Kaart The Europe that was met de Doggersbank centraal [Bron National Geographic ]

Het landschap moet eruit hebben gezien als een licht glooiend gebied met moerassen, bossen en rivieren , bewoond door o.a. de Wol Mammoet. Wetenschappers van Nottingham University hebben met VR techniek een poging gedaan het landschap en de bewoners van de Doggersbank te visualiseren. Naar de beelden >>>

Tijdens het Holoceen is het Doggerland langzaam verdwenen in de golven als gevolg van de stijgende zeespiegel.

National Geographic Education heeft nu een mooie interactieve versie van bovenstaande kaart met een zoomfunctie waar op je het landschap uit het Weichsel met het Doggersland goed kan zien

Doggersland

Naar de kaart met uitleg >>>

Reacties zijn gesloten.