Droogte in Nederland

Het is momenteel warm en bovendien nogal droog in Nederland. De Waterschappen hebben opgeroepen om zuinig aan te doen met water, dijken in het veengebied worden natgehouden  en op de hoge zandgronden wordt intensief gecontroleerd op bosbranden.

Maar wat is de situatie precies ?

De situatie op de Hoge zandgronden
Volgens de Unie van Waterschappen veroorzaakt de droogte de meeste problemen op de hoge gronden in het oosten en zuiden van Nederland. Dat komt omdat de hoge zandgronden wat betreft waterhuishouding afhankelijk zijn van neerslag  en de   afgelopen maand is er maar weinig regen gevallen. De waterschappen van de hogere zandgronden zorgen nu dat er water wordt opgepompt uit de lagere gebieden en doorgevoerd naar de hoger gelegen gebieden van het land. Het oppompen van water uit het IJsselmeer en doorsluizen naar Drenthe is daar een mooi voorbeeld van. Lees daarover verder op de Geobronnen >>> 

De situatie in West en Noord Nederland
In het lager gelegen noorden en westen is nog geen sprake van schaarste. Dat komt omdat deze gebieden van water worden voorzien door de grote rivieren. Rijn en Maas voeren het water aan uit gebieden waar het de afgelopen tijd wel heeft geregend. En dat water wordt via allerlei zijrivieren verder verdeeld over “Laag Nederland”. Waar het dan opgeslagen kan worden in buffergebieden zoals het IJsselmeer. Om eventuele problemen in de komende weken te voorkomen is zelfs het waterpeil in het IJsselmeer verhoogt de afgelopen dagen. Wel worden dus op een aantal plaatsen de veendijken rondom de polders en droogmakerijen natgehouden. En bovendien wordt er extra water getransporteerd van de Rijn via de Lek en het Amsterdam Rijn kanaal naar Zuid en Noord Holland. Hoe dat in zijn werk gaat lees je in deze tweet >>>

Dijken worden nat gehouden in de omgeving van mijdrecht

Updates:

27 augustus Veel neerslag in Nederland en Duitsland …..echter nog lage waterstanden in de Nederlandse rivieren; Rijn bij Lobith bereikt laagste waterstand ooit. Lees verder >>>

16 augustus: De hittegolf is voorbij en er is wat regen gevallen maar er is nog steeds een ernstig watertekort in Nederland . Lees verder >>

Op 7 augustus: Maatregelen worden genomen in grote rivieren om zoutwater uit zee tegen te houden. Lees verder >>>

Op 4 augustus: De aanhoudende droogte bezien vanuit het hele watersysteem van Nederland: het Hydrologisch evenwicht . Lees verder >>>

Op 2 augustus: De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) heeft een persconferentie gegeven ivm de droogte en alle maatregelen die nu worden genomen . Lees verder >>>> 

Op 30 juli: Met de Droogte monitor kijkt het KNMI terug op een zeer droge maand juli . Lees verder >>>

Op 25 juli: De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) heeft het advies uitgebracht om het onttrekken van water uit het IJsselmeer te beperken tot het strikt noodzakelijke. Lees verder >>>

De waterschappen van West Nederland hebben op 18 juli het KWA protocol in werking gezet : Extra zoet water wordt getransporteerd van de Rijn via de Lek en het Amsterdam Rijn kanaal naar Zuid en Noord Holland. Lees verder   >>>

Rijkswaterstaat over de situatie op 10 juli : Wel tekort aan neerslag maar rivieren voeren nog voldoende water aan . Lees verder >>>>

Bij aanhoudende droogte kan Rijkswaterstaat verschillende maatregelen nemen. De mogelijkheden in een tweet met filmpje >>>

Ook in dit filmpje van Rijkswaterstaat wordt goed uitgelegd hoe in Nederland gezorgd wordt dat alle gebieden voldoende water hebben . Naar het filmpje >>>

De NOS houdt een blog bij met allerlei nieuws over de gevolgen van de aanhoudende droogte en de maatregelen die er in de verschillende waterschappen worden genomen >>>

Reacties zijn gesloten.