Kusterosie GB => Easton Bavents ; 2019

Kusterosie is aan de rotskusten van Frankrijk en Groot Brittannië een reëel probleem. Grote happen worden hier en daar weggeslagen uit kustwegen en dorpen moeten ontruimd of  verdwijnen gewoon in zee.

De kustlijn van Easton Bavents, Suffolk met nog op de klif het huis van Juliet Blaxland. Foto : @JulietBlaxland

Ik schreef al eerder op de Geobronnen over Skipsea Yorkshire waar nu er per jaar meer dan 2 meter van de kust af slaat.

Maar ook aan de wat zuidelijker gelegen Suffolk kust gaat het hard. Juliet Blaxland en haar man in Easton Bavents ondergaan het in levende lijve. In 2000 stonden tussen het huis en de zee nog twee andere huizen. Een jaar geleden was de klif nog 25 meter van het huis. In December 2019 was dat nog amper 20 meter.

Officieel moesten ze in februari het huis uit. Maar ze zijn met de kerst  vertrokken omdat het te gevaarlijk werd maar de afbraak van de rotsen gaat zo hard ging dat ze dat ze Februari waarschijnlijk niet gaan halen.

2 -03-2020 => Inmiddels is het huis gesloopt en de zee is 3 meter opgeschoven landinwaarts. Aldus Juliet in een tweet >>>

De Geobronnen al eerder over de erosie aan de Engelse kust >>>

De kusterosie en Geologie van de Engelse kust >>>

De Suffolk kust [kaart] >>

In deze ESRI storymap komt de erosie aan de Engelse kust ook aan bod. ESRI storymap >>


Reacties zijn gesloten.