Permafrost

permafrostdoorsnedeMet enige regelmaat zie we Permafrost , of liever gezegd het verdwijnen van Permafrost in het nieuws opduiken. Men vermoed een relatie tussen het opwarmen van de aarde en het verdwijnen van de Permafrost. Het effect van de smeltende Permafrost is daarbij een bron van zorg. Maar … wat is dat nou precies, die Permafrost ?

In Nederland hebben we er weinig “last” van maar in de Toendra gebieden zoals Alaska en Siberië is de ondergrond permanent bevroren .

Althans in ieder geval in de winter. In de zomer kan het bovenste laagje (van bijvoorbeeld een meter ) ontdooien. De bodem kan dan instabiel worden (het water kan niet weglopen omdat de diepe ondergrond bevroren blijft). Je ziet dan met enige regelmaat dat tijdens de zomer in Permafrost gebieden treinrails spontaan verschuiven of huizen plots een aantal meters verderop komen te liggen. In de zomer groeit dan de Permafrost weer aan. Als nu het aanvriezen in de winter harder gaat dan het dooien in de zomer wordt de permafrost steeds dikker, In bepaalde gebieden is de permafrost honderden meters dik.

Op deze plek op Spitsbergen is de bovenste grondlaag gebarsten en zien we de ijzige onderlagen van de Permafrost

Door de continue afwisseling van vriezen en dooien in het permafrost gebied kan de bodem op bepaalde plekken gedeformeerd raken. Wegen, spoorlijnen en huizen raken dan wel eens wat beschadigd

Permafrost komt voor in de Arctische gebieden , dus binnen en vlak buiten de poolcirkel. Waaronder Siberië, Alaska, Canada , Groenland en stukjes van Scandinavië

permafrost_distribution_in_the_arctic

Men is nu aan het onderzoeken wat er gebeurt met de Permafrost als gevolg van het broeikasefect. Want als het warmer wordt in de Arctische gebieden vriest de Permafrost niet aan maar ontdooit steeds meer.

Permafrost wordt vaak de ‘slapende reus’ van klimaatverandering genoemd. Bij het ontdooien en uiteenvallen van koolstof dat is opgeslagen in permanent bevroren bodemlagen, kunnen broeikasgassen vrijkomen. Permafrost is nu eenmaal organische materiaal bevroren in een pak water. En dan gaat het om een enorm gebied op aarde. Maar de mate waarin dit gebeurt, is al lange tijd onderwerp van discussie. De daadwerkelijke invloed van ontdooiend permafrost op klimaatverandering kon echter wel eens groter of minder groot zijn dan tot nu toe werd gedacht.

Lees verder op de UU website >>>>

Ook in de TV documentaire serie klimaatjagers wordt aandacht besteed aan Permafrost >>

Kennislink over Siberië ontdooit >>>>


Extra bronnen & Geo animaties over Permafrost

. Geobronnen bericht over klimaatvluchtelingen in het Permafrost gebied >>>

. NOS op 3 over Permafrost >>>>