De eerste waterschappen

Vanaf 1000 na Chr. werd in Nederland steeds meer land gereed gemaakt voor bebouwing en huizen en boerderijen moesten beschermd worden tegen overstromingen. Rivieren werden voorzien van dijken langs de rivier of dwars op de rivier en elders werden terpen verbonden door dijken om het tussenliggende gebied te beschermen. Tussen 1250 en 1275 ontstond in verschillende delen van het land onder leiding van de Graven samenwerking met bewoners en boeren voor het onderhoud . De vroegste voorloper van o.a. ons waterschap!

En zo sloot in 1273 de 19-jarige graaf Floris V van Holland een overeenkomst over het dijkbeheer langs de Maas. Een regionaal waterschapsbestuur werd ingesteld in het gebied tussen Dordrecht, Geertruidenberg en Heusden. En daarmee was dit de vroegste voorloper van het huidige waterschap in dat gebied

Die waterschappen zijn de organisaties die nu polders, dijken, grondwater en de waterkwaliteit beheren in Nederland en daarmee dus het oudste democratische instituut van ons land

Op 15 maart kan er opnieuw gekozen worden. Half februari ging de campagne van start


Unie van Waterschappen  >>>>

 

Reacties zijn gesloten.