Het ijzingwekkende lot van permafrost

permafrostdoorsnedeDe toendra ontdooit. Dat komt door klimaatverandering. Maar wat weten we eigenlijk van dat proces? Aardwetenschapper Ko van Huissteden (67) doet al 30 jaar onderzoek naar Permafrost en onlangs verscheen zijn ruim 500 pagina’s tellende boek Thawing permafrost.

Even wat grondbeginselen over Permafrost:

In de Toendra gebieden zoals Alaska en Siberië is de ondergrond permanent bevroren.

Althans in ieder geval in de winter. In de zomer kan het bovenste laagje (van bijvoorbeeld een meter ) ontdooien. De bodem kan dan instabiel worden (het water kan niet weglopen omdat de diepe ondergrond bevroren blijft). Je ziet dan met enige regelmaat dat tijdens de zomer in Permafrost gebieden treinrails spontaan verschuiven of huizen plots een aantal meters verderop komen te liggen. En in de winter groeit de Permafrost weer aan. Een Permafrost bodem is dus in beweging , zeker de bovenste paar meter. Terwijl de diepere bodem echt continue bevroren blijft. In bepaalde gebieden is de permafrost honderden meters dik

Permafrostgebieden . Bron NRC

Men is nu aan het onderzoeken wat er gebeurt met de Permafrost als gevolg van het broeikasefect.

Permafrost wordt vaak de ‘slapende reus’ van klimaatverandering genoemd. Bij het ontdooien en uiteenvallen van koolstof dat is opgeslagen in permanent bevroren bodemlagen, kunnen broeikasgassen vrijkomen. Permafrost is nu eenmaal organische materiaal bevroren in een pak water. De mate waarin dit gebeurt, is al lange tijd onderwerp van discussie. De daadwerkelijke invloed van ontdooiend permafrost op klimaatverandering kon echter wel eens groter of minder groot zijn dan tot nu toe werd gedacht.


Op de NRC website over Aardwetenschapper Ko van Huissteden en zijn Permafrost onderzoek>>>


Ook in de TV documentaire serie klimaatjagers wordt aandacht besteed aan Permafrost >>

Kennislink over Siberië ontdooit >>>>


Extra bronnen & Geo animaties over Permafrost

Geo animatie: Wat is Permafrost >>>

Geo animatie: Permafrost en temperatuur model >>>

Geo animatie: Permafrost en broeikasgassen >>>

Geobronnen bericht over klimaatvluchtelingen in het Permafrost gebied >>>

Reacties zijn gesloten.