Nog steeds droogte in Nederland

Terwijl het de afgelopen winter best geregend heeft, geldt er in sommige delen van het land nog steeds [opnieuw?]een sproeiverbod. Wat is er aan de hand ?

De zomers van 2018 en 2019 waren droge zomers. Vooral die van 2018 was extreem. Het jaar begon nat met zeer hoog water in de rivieren maar de zomer werd extreem droog. Dijken moesten worden natgehouden en de Waterschappen moesten extra maatregelen nemen. Nu eens niet gericht op het zoveel mogelijk wegpompen van water. maar juist gericht op het vasthouden van zoveel mogelijk water in de Polders en vooral de hoger gelegen gebieden. Bovendien werd een noodscenario in werking gesteld waarbij water uit het IJsselmeer via sluizen, kanalen en gemalen opgepompt werd naar de hoger gebieden van Drenthe en Overijssel [Lees daarover verder op de Geobronnen >>]

In de winter van 2018/2019 was er amper herstel en de zomer van 2019 was ook behoorlijk warm … en droog. En dus hebben bepaalde delen in het land nog steeds last van die twee droge zomers. Sinds september 2019 is het behoorlijk nat maar blijkbaar niet voldoende om de grondwater tekorten aan te vullen. Hoge delen van het land hebben eigenlijk nog steeds een grondwater tekort en vele beken en riviertjes in die gebieden staan nog droog. [NOS >>>]

Ook de grote rivieren in Nederland hadden in de zomer van 2018 en 2019 een zeer lage waterstand waardoor onder meer de scheepvaart ontregeld werd

Een overzicht met actualiteit,  bronnen & achtergronden
Nog steeds te droog in bepaalde delen van het land. NOS >>>
De weers extremen van 2018. Op de Geobronnen >>>>
De neerslag tekorten op kaart. Geobronnen / NRC >>>>

En hoe is het nu met die droogte…….. zomer 2020
Mei 2020 : De situatie in de Achterhoek (mei 2020) >>>>
Mei 2020 : Eind mei is er sprake van een Dreigend Watertekort >>>
Juni 2020: In het rivierengebied wordt water uit de rivieren in de polders gepompt >>>

Reacties zijn gesloten.