Hoogwater aan de kust!

De waterschappen langs de Nederlandse kust bereiden zich voor op hoog water. Het hoge water wordt verwacht door combinatie storm en springtij.

m1oxf32aocg0_wd320In Delfzijl bijvoorbeeld wordt een waterstand verwacht die ruim 2,5 meter hoger is dan gebruikelijk. Daarom zullen de dijkdoorgangen bij Delfzijl dichtgaan, zo lieten waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s (beide Groningen) weten.

Ze verwachten ook dat woensdagochtend dijkbewaking nodig is. In Friesland worden sluizen gesloten, terwijl anderen juist afwateren om de waterstand te verlagen.

In Zeeland is de Oosterschelde stormvloedkering gesloten >>

Waar komt die storm nu vandaan?
Dinsdag trekt een uitloper van orkaan Gonzalo over West-Europa. De tropische storm woedde dit weekend over Bermuda in de Atlantische Oceaan en richtte flinke schade aan. Inmiddels is Gonzalo afgezwakt tot een storm.
Ook Groot-Brittannië heeft last van de uitloper van de orkaan. Het vliegveld Londen Heatrow heeft ook vluchten geannuleerd.

tide04_400Hoe zit dat nou met die springvloed ?
De hoogte van de zeespiegel wordt bepaald door de aantrekkingskracht van zon en maan op het water. Dit wordt astronomisch getij genoemd. Als zon, maan en aarde op één lijn staan is de aantrekkingskracht het grootst en spreekt men van springtij. De wind kan het water langs de kust nog hoger opstuwen. Wanneer het boven bepaalde hoogtes komt is sprake van stormvloed. Valt de storm toevallig samen met springtij dan is komt het water nog hoger: springvloed genaamd. Vooral sterke en langdurige noordwesterstormen hebben effect op de waterstanden.
Uitleg springtij >>>.
Een animatie die het laat zien >>>
De animatie van Strahler over getijde >>>

 

Reacties zijn gesloten.