Hoogwater in de Maas

Momenteel heeft de Maas te maken met hoge waterstanden.

 
Als gevolge van veel neerslag in Frankrijk en België (Ardennen, Vogezen en Jura)  is het water in de Maas enorm gestegen .

Op de waterstandenkaart hier rechts van de Maas en de Rijn (5 februari 2020) zie je goed dat het vooral gaat om de Maas. Je ziet nu de zeer hoge waterstanden in Frankrijk en België maar dat water komt onze kant op.  De waterstanden in de Rijn door heel Duitsland zijn voorlopig niet alarmerend.

De kaart met actuele waterstanden in de stroomgebieden van Maas en Rijn >>>

Met name in Limburg is de alertheid vergroot, want daar komt de Maas het land binnen, en er zijn verschillende maatregelen al genomen. Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben onder meer stuwen geopend en tijdelijke waterkeringen aangelegd. Meer in het NRC >>>

Het is overigens 25 jaar na de grote overstromingen in het rivieren gebied waarbij in Limburg de plaatsen Itteren en Borgharen geheel blank stonden. Meer daarover >>>

Maar ondertussen hebben de hoge zandgronden nog steeds last van watertekort . Grondwaterstanden zijn te laag en nog verschillende beken staan nog steeds droog sinds de grote droogte van 2018 in Nederland.

Extra bronnen :
Kaart met actuele waterstanden Maas en Rijn  >>>
Mededelingen Rijkswaterstaat over waterstanden >>>
Kaart met actuele waterstanden van de grote rivieren >>>>
Over het stroomgebied van de Rijn en Maas >>
Zo overstroomde Limburg 25 jaar geleden >>>

Reacties zijn gesloten.