Hoogwater aan de kust, langs rivieren en in polders

Afgelopen weken hadden we eerst te maken met met hoge zeespiegel door o.a storm Pia en vervolgens stonden langs de rivieren in het land de Uiterwaarden flink onderwater en moest aan de rivierdijken extra gecontroleerd worden. Maar ook in de polders en in het IJsselmeer stond het water heel hoog.

IJssel Uiterwaard foto Jeroen Buunen [Twitter]  >>>

Aan de kust:
De najaars storm Pia zorgde eind december weken terug ervoor dat verschillende stormvloedkeringen gesloten moesten worden om de zee buiten de deur te houden. Die kustwerken houden het wel maar met een hoge zeespiegel is het lastiger om water uit rivieren en IJsselmeer naar zee te loodsen.
Langs de rivieren
En afgelopen weken was er opnieuw hoogwater maar ditmaal diep in het binnenland. Door extreme neerslag en enorme watertoevoer via Maas en Rijn werd de waterstand in de rivieren steeds hoger en overstroomden op talloze plaatsen de uiterwaarden. Voor het landschap is het op bepaalde plekken een zegen dat de boel weer eens overstroomd! Zoals aan de Overijsselse Vecht [Twitter >>]. Daar brengt de bevloeiing  nieuwe voedingsstoffen mee voor de bodem en gaat verzuring tegen . [NOS >>>]
In de polders
Maar ook in de polders en op het IJsselmeer waren afgelopen weken hoge waterstanden. Dat heeft deels te maken met de wateraanvoer van de rivieren maar ook heeft dat te maken met de enorme hoeveelheden regen die is gevallen afgelopen weken.

Extra bronnen / links:
[] NOS 25-12: Waterpeil blijft stijgen >>
[] NOS 31-12: Hoogwater Markermeer >>
[] RWS: X 4-01:Waterstanden weer hoog >>
[] Liveblog Hoogwater WS Rivierenland >>
[] NU.nl 5 jan Markermeer >>
[] Nu.nl 5 -01: Kaart Hoogwater NL >>>>
[] NOS 5 -01: Hoogwater Friesland >>>>


Hoogwater Impressies van Twitter (X)

Reacties zijn gesloten.