Hoogwater in Nederland… een nieuw tijdperk

Overstromingsrisico’s in Nederland zijn in de afgelopen 30 jaar wat ingewikkelder geworden

In de geschiedenis van Nederland kende de bewoners nogal duidelijk echt groot natuurgevaar voor hun leefgebied. In het rivierengebied was er altijd de kans op overstromingen van de rivieren en in de laag gelegen provincies aan de kust waren overstromingen vanuit zee het grootste gevaar. En om maar even simpel te stellen: men bouwde terpen en dijken om zich te beschermen tegen het hoge water.

20ste eeuwse maatregelen
Met de Delta werken zijn we vanaf de jaren 50 in de vorige eeuw de zee op grote schaal gaan temmen en vanaf de jaren 90 hebben we met “Ruimte voor de Rivier” enorm gewerkt aan de veiligheid in in het rivierengebied.

1998 laat zien wat komen gaat
Maar in die afgelopen 20 jaar is de situatie weer wat gewijzigd en ingewikkeld geworden. De situatie in 1998 liet dat eigenlijk al goed zien. Wat was er aan de hand ? Eigenlijk drie dingen. In Limburg dreigde rivierdijken door te breken als gevolgen van het feit dat de Maas enorm veel water in een keer te verwerken kreeg. Maar ondertussen stond ook het halve Westland onder water als gevolg van extreme neerslag die in korte tijd was gevallen. En de derde crisis- factor was de hoge zeespiegel stand als gevolg van harde wind gecombineerd met extreem hoge vloed. Hierdoor konden de gemalen het water uit de rivieren en polders in de kustprovincies niet kwijt op zee. En zo kon al dat overtollige water uit de rivieren en uit die onder gelopen polders eigenlijk geen kant op.

Anticiperen op de nieuwe gevaren
De laatste jaren komt er steeds meer oog en aandacht voor die extreme neerslag. En vooral wat we kunnen doen om het water van die extreme buien snel af te voeren … of juist goed op te vangen. We zijn eindeloos aan het bouwen geslagen en hebben wegen aangelegd. Maar door die verstening van ons landschap wordt neerslag niet meer goed opgevangen als in een groen landschap
Kelders die onderwater lopen en straten die blank staan, het zijn problemen waar we in de toekomst steeds meer mee te maken krijgen. Want de frequentie van hevige regenbuien zal de komende jaren alleen nog maar hoger worden. Maar is Nederland eigenlijk wel voorbereid op al die forse neerslag? Er zijn verschillende goede initiatieven maar de discussie rond de tegeltax doet het ergste vermoeden.


Bron : 1 vandaag NPO >>>

 


Extra bronnen en links:
De Westland overstroming in 1998 >>>
De Oosterscheldedam en de Deltawerken >>>>
Hoogwater als gevolg van springvloed in 2014 >>>
De rol van de waterschappen bij hoogwater >>>>


Reacties zijn gesloten.