India: meer mobieltjes dan WC’s

Mobile_UserIn het snel ontwikkelende India doet zich momenteel de bijzondere situatie voor dat meer dan 53 % van de huishoudens een mobiele telefoon heeft terwijl maar 43% van de huishoudens een eigen toilet heeft.

Is dit nu wat ze  bedoelen met Fragmentarische modernisering in ontwikkelingslanden?

We zien dit verschijnsel overigens ook in een aantal Afrikaanse landen. Het tijdperk van vaste lijnen heeft men overgeslagen en de bevolking is massaal aan het mobiel bellen geslagen . Er is een levendige handel in schrapkaartjes met beltegoeden!  Lees verder op de website van het Parool >>

En dan het probleem van die WC’s. Door de armoede in het land hebben veel mensen hebben niet eens een dak boven hun hoofd of iets wat je zo zou kunnen noemen. Laat staan een wc. Die miljoenen mensen in India die zich dus niet even kunnen terugtrekken op het kleine kamertje, simpelweg omdat ze niet zo’n kamertje hebben, doen hun behoefte gewoon op straat. Of in emmers die ze dan naar de vuilnisbelt brengen om te legen. Het water in India is onder andere hierdoor ernstig vervuild. Ziektes zoals diarree worden zo gemakkelijk verspreid. Ook wat dat betreft moet India moderner worden. Dat vindt de nieuwe Indiase premier Narendra Modi, die het land sinds mei regeert. Behalve de bureaucratie en de economische stagnatie wil de premier ook dit probleem gaan aanpakken. Overheden zijn al begonnen met het plaatsen van openbaren toiletten in de steden…. een begin is er.

Reacties zijn gesloten.