Mammoeten op de Noordzee bodem

In 1931 haalde een Britse vissersboot brokken veen op van de bodem uit een ondiep deel van de Noordzee met daarin een duizenden jaren oud harpoen, die was vervaardigd uit een gewei.  Voor die vissers uit 1931 en onderzoekers die werden ingeschakeld was wel duidelijk dat deze plek meer was (geweest) dan alleen maar een ondiepe zandbank in zee

Doggerland
Het ondiepe deel van de Noordzee waar de archeologische vondsten waren gedaan staat bekend als de Doggersbank.  En bij die ene vangst uit 1931 bleef het niet. Want in de jaren die volgden werden nog meer opmerkelijke zaken hier van de zeebodem gehaald. En dat was voor onderzoekers het bewijs dat hier beesten zoals de wolharige mammoet, de neushoorn en herten moesten hebben geleefd die zelfs ijstijden hadden doorstaan. Tijdens de laatste ijstijd  strekte dit gebied zich uit van Nederland naar Engeland en maar uiteindelijk verdwenen waren toen de zeespiegel steeds verder steeg. Want nu is dit gewoon zee, een visrijke ondiepte van dertien meter in de Noordzee.

Doggersbank
Dus die Doggersbank maakte deel uit van een groot gebied (Doggerland] waar je tot ongeveer 8000 jaar geleden nog van Nederland naar Engeland kon lopen en waar mensen woonden en jaagden. Daarna verdween het gebied o.a. door de zeespiegelstijging [Holoceen] maar ook een tsunami , veroorzaakt door een landslide aan de kust van Noorwegen,  moet daaraan bijgedragen hebben. En wat overbleef was slechts een ondiepe zeebank in de Noordzee op zo’n 275 km ten noordwesten van Den Helder.

[Bron Historiek.net >>>> ]

[] Op Historiek.net lees je verder over de archeologische vondsten en bevindingen >>>
[] De Geologische invalshoek van het gebied [Geografie.nl 2018 ]  >>>>
[] Op de Geobronnen over Doggersland >>>

[] Huis van Hilde [Castricum] heeft een tijdelijke tentoonstelling over Doggerland >>>

Reacties zijn gesloten.