Nieuw bestemmingsplan voor Parijs

Afgelopen jaren werkt Parijs al aan het steeds meer leefbaar maken van de stad. Fietspaden zijn aangelegd, deelfietsen staan door de hele stad en bepaalde Seinekades zijn autovrij gemaakt en maken nu deel uit van de zomerse stranden Paris Plages. Maar nu komt het bestuur met een bestemmingsplan om de plannen steviger vast te leggen en decennia door te trekken: PLU (Plan Local d’Urbanisme >>> )

Halle Pajol in het 18e arroondissement is een voorbeeld waar de stadsvernieuwing afgelopen jaren al goed is ingezet. Een oud spoor opslag en rangeerterrein (Voor Gare du Nord en Gare de LÉst ) is omgebouwd tot een complex met duurzame bouwmaterialen met een bibliotheek, een parkje, een hostel en een paar cafés .

 

En in dat plan staat dat er tussen nu en 2050  meer groen komen in de stad, er moet meer ruimte komen voor de inwoners, en er moeten bijvoorbeeld meer goedkope en duurzamere woningen komen.

Het plan is vooral ook een antwoord op de klimaatveranderingen. ,,De stad moet zich aanpassen aan de stijgende temperaturen’’, zei burgemeester Anne. In de zomer kan de temperatuur , zeker laatste jaren, makkelijk oplopen naar 40* En door aanpassingen moet dat bestreden worden.

In het PLU bestemmingsplan grijpt Hidalgo terug op ontwikkelingen die al eerder zijn ingezet in Parijs. Uit het concept 15″ stad heeft Hidalgo en haar team bijvoorbeeld het idee van Quartier wijken overgenomen en ingebed in het nieuwe Bestemmingsplan. In dat idee moeten wonen, werken en winkelen weer dichter bij elkaar.

Artikel van Frank Renout  [Twitter]  >>>>


Al eerder over Parijs op de Geobronnen:

[] De nieuwbouw van Batignolles >>>

[] Parijs 15 minutenstad >>>

[] De Seinekades >>>

[] Oud spoor nu groen >>>

Hier in het 17e arrondissement van Parijs is een oude spoorlijn (liep rond de stad) helemaal opnieuw ingericht . Het is nu wandelgebied en park , er is een sportschool en er zijn allerlei voorzieningen voor kinderen. ’s middags na 16u loop het helemaal vol. Het is dan een kilometers lange speeltuin ; )

 

Reacties zijn gesloten.