Noord Oost Polder 80 jaar

Het is deze week precies tachtig jaar geleden dat de Noordoostpolder officieel droog viel. De voorbereidende werkzaamheden waren al in de jaren Dertig van de vorige Eeuw gedaan maar de inpoldering werd afgemaakt in 1942, tijdens de Duitse bezetting

bron: nl.wikipedia.org

 

Na de aanleg van afsluitdijk was de NOP was de eerste grote polder die in het Zuiderzeegebied werd drooggemaakt. Een bijzondere polder om verschillende redenen.

  • Bij de inpoldering raakten de eilanden Urk en Schokland betrokken en maakten dus nu plots deel uit van het vaste land  .
  • En daarnaast was er over de inrichting van het gebied heel zorgvuldig nagedacht. De inrichting van de polder werd op de tekentafel tot in de details uitgedacht. Zo kwamen er tien dorpen rond polderkern Emmeloord te liggen, elk binnen één uur fietsen. Deze vorm van inrichting is gedeeltelijk gebaseerd op de centrale-plaatsentheorie van de Duitse econoom en geograaf Christaller die deze in 1933 beschreef.
  • Nieuwe bewoners konden niet zomaar naar de NOP verhuizen, die werden geselecteerd. Alleen burgers en boeren die het in zich hadden om in zo’n gebied te het hoofd boven te houden mochten zich er vestigen.

 

                     De eerste bewoners van de NOP graven geulen voor de afwatering in de polder


Omroep Flevoland over de drooglegging van de Noord Oost Polder >>>

Meer over de nieuwe bewoners van de Noord Oost Polder op de NOS website >>>>

Een Arc Gis storymap over de drooglegging, de ontginning , de eerste bewoners en de overgang naar een gewone maatschappij >>>

School TV filmpjes over de (NOP & Flevo) polders >>>


Reacties zijn gesloten.