Zonnepark Ameland

Op Ameland is het grootste zonnepark van Nederland gebouwd. Het park bestaat uit 23.000 zonnepanelen en kan alle 1700 huishoudens van Ameland van elektriciteit voorzien. Tot nu toe kregen de bewoners hun elektriciteit van het vasteland. Website Zonnepark Ameland >>> NOS over het zonnepark >> RTL nieuws met beelden & uitleg >>> … Lees verder >>

Kustpact: geen nieuwe bebouwing aan de kust

De Nederlandse kust gaat zoveel mogelijk op slot voor nieuwe huisjes en paviljoens op het strand. Alleen op plekken waar al veel gebouwd is, kan er nog wat worden bijgebouwd. Maar de lege stranden moeten zoveel mogelijk leeg blijven. Dat is de uitkomst van het zogeheten Kustpact: nieuwe afspraken over kustbebouwing tussen alle kustgemeentes, provincies en natuurorganisaties en minister Melanie … Lees verder >>

Oosterschelde dam 30 jaar

  Bij de Deltawerken werden eerst het  Haringvliet en de Grevelingen volledig van zee afgesloten. Maar al snel ontdekte men de nadelen hiervan. Zoutwater gebieden werden zoet, visserij verdween.. er ontstond een geheel ander landschap. Voor de Oosterschelde moest dus een andere oplossing komen De mannen van Rijkswaterstaat zijn gewend zeearmen te sluiten met caissons of blokkendammen als ze plotseling … Lees verder >>

Nieuw stukje Nederland

Ik schreef er al eerder over…….Nederland krijgt er een eilandengroep bij. In het Markermeer is baggerbedrijf Boskalis bezig dit voorjaar met de aanleg van het eerste eiland van de Marker Wadden, en het eerste stukje is inmiddels boven water. De landkaart van Nederland kan opnieuw naar de drukker. Het eerste eiland van de Marker Wadden wordt met 300 hectare groter … Lees verder >>

De nieuwe Afsluitdijk

De Afsluitdijk beschermt Nederland al ruim 80 jaar tegen de zee.   Hij is aan een opknapbeurt toe. Rijkswaterstaat gaat de Afsluitdijk versterken. Er komen pompen in de sluizen, om meer water uit het IJsselmeer te kunnen afvoeren. De nieuwe Afsluitdijk wordt veilig, duurzaam en toekomstbestendig. Het project start in 2017.       … Lees verder >>

Puinhoop aan Zee !

Het strand van Egmond aan Zee lijkt momenteel wel op een maanlandschap. Door de laatste ophoging van het strand zijn stenen en keien meegekomen en die liggen wijdverspreid over het gebied. “Egmond aan Zee is Puinhoop aan Zee geworden”, Geoloog Mathijs Booden: Is hier iets van keileem opgespoten ? Een inwoner van EgmondL “Het is leuk voor de archeologen, maar daar … Lees verder >>

Blauwe stroom

In Friesland is  een energiecentrale gebouwd die stroom gaat opwekken door zout zeewater te gaan mengen met zoet IJsselmeerwater. Deze proefcentrale is gebouwd op de Afsluitdijk bij Breezanddijk. En werd eind 2014 door Koning Willem Alexander officieel in gebruik genomen Deze centrale voert straks zoet IJsselmeerwater via een pijpleiding over de afsluitdijk aan, dat vervolgens in deze centrale wordt gemengd … Lees verder >>

Oosterschelde krijgt getijdencentrale

Van de NOS: Voor het eerst gaat in Nederland commercieel energie uit eb en vloed geproduceerd worden. In één van de openingen tussen de pijlers van de Oosterscheldedam gaan vijf turbines vanaf komend najaar stroom opwekken.  Een waterturbine is te vergelijken met een windmolen. De techniek is grotendeels hetzelfde, maar de wieken zijn kleiner en draaien mee met de stroomrichting.  De getijdencentrale zal per … Lees verder >>