Verdwenen dorpen teruggevonden in de Noord Oost Polder

Een maritiem archeoloog van de Rijksuniversiteit Groningen heeft vier verdwenen dorpen ontdekt in de Noord Oost Polder die dateren uit de Middeleeuwen.

Kaart uit zestiende eeuw. Rood = Schokland, blauw = Urk, Groen = Veenhuizen II, geel = Veenhuizen I YFTINUS VAN POPTA

bron: nl.wikipedia.org

De NOP was tot aan de Tweede Wereldoorlog in feite zee met twee eilandjes. Deze Zuiderzee is vervolgens drooggelegd als onderdeel van de Zuiderzee werken. Die werken waren begonnen met de Afsluitdijk en de inpoldering van de Wieringermeer in de jaren 30. De inpoldering van de NOP was toen ook al begonnen maar kon pas worden afgemaakt in 1942. Pas tientallen jaren later volgden ook Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland en de dijk Enkhuizen / Lelystad.

Nog toen de NOP Zuiderzee was staken aan randen van dat gebied twee dorpen uit boven de zee uit. De eilanden Urk en Schokland waren dat.  Maar die waren niet als eilanden gebouwd. In de tijd dat dit deel van de Zuiderzee nog min of meer land was [1000 na chr] en waren deze plaatsen gebouwd op de hoogste en droogste delen van het land, namelijk oude keileembulten gevormd in de een-na-laatste IJstijd van het Pleistoceen. Vanaf de Middeleeuwen overspoelde de zee het gebied volledig , op die twee keileembulten na. En men heeft altijd gedacht dat Urk en Schokland de enige bebouwing was die er ook is geweest.

Maar de maritiem archeoloog Yftinus van Popta heeft nu ontdekt dat er meer dorpen geweest moeten zijn, namelijk Marcnesse, Nagele, Fenehuysen I en Fenehuysen II. Dus hij bewijst hiermee dat het gebied wat we nu kennen als de NOP echt land geweest moet zijn in de Middeleeuwen. Op basis van archeologische vondsten ging  op onderzoek. Dat deed hij door onder meer door archeologische vondsten, bodemprofielen, historische kaarten, hoogtekaarten en satellietbeelden in een ruimtelijk computerprogramma te combineren. En kwam dus tot de conclusie dat er meer dorpen geweest moeten zijn.

Archeologische vondsten op basis waarvan Popta op zoek ging naar de verdwenen dorpen . bron NOS

NOS artikel over het onderzoek >>>

De Maritiem archeoloog zelf aan het woord over zijn onderzoek [Omroep Flevoland] >>>

Reacties zijn gesloten.