Verhoogde waterstanden langs de hele kust

2 opeenvolgende stormen in combinatie met springtij op de Noordzee veroorzaken de komende dagen verhoogde waterstanden langs de hele kust. Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland worden de waterstanden continu en nauwlettend in de gaten gehouden. Het Watermanagementcentrum Nederland informeert met behulp van waarschuwings- en alarmeringsberichten onder andere waterschappen over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen deze instanties tijdig maatregelen voorbereiden, zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking.Meer op de Rijkswaterstaat website >>>

De Unie van Waterschappen over storm >>>

Liveblog Rijkswaterstaat Januaristorm >>>

Het windpatroon boven de Noordzee >>>

Ook stormtij aan de Belgische kust >>>

Hoogwater op Scheveningen >>

Reacties zijn gesloten.