Verkiezingen Waterschappen

Op 20 maart wordt niet alleen gestemd voor het Provinciale bestuur maar ook voor de Waterschappen. De Waterschappen vormen de “vierde laag van onze democratie” en waterschappen waren zelfs de eerste vorm van democratie in ons land.

 

Ook al bestaan de waterschappen eigenlijk al veel langer dan ons Provinciale bestuur en zelfs landelijke bestuur, het is nu voor het eerst dat we als burgers  echt naar het stemhokje kunnen om voor het bestuur van de Waterschappen te kiezen . Tot nu toe werd er vooral indirect gekozen en en op afstand (post) . Maar langzaam aan wordt de overstap gemaakt naar het direct kiezen van de afvaardiging

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. De waterschappen zijn anders ingedeeld dan onze provincies en gemeenten. En anders dan provincies en gemeenten, die veel verschillende taken hebben, houden waterschappen zich alleen bezig met het beheer van het water en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden (waterstaatszorg)

 

Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat er genoeg en voldoende schoon water bij ons thuis komt. En dat we beschermd zijn tegen te veel water [zie Geobronnen jan 2018 >>>] of dat er maatregelen genomen worden bij een tekort, zoals afgelopen zomer [zie Geobronnen juli 2018>>]

Eigenlijk was 2018 een prachtig jaar voor de waterschappen om te laten zien wat hun werkzaamheden zijn. Het jaar begon kletsnat en vanaf de zomer was het extreem droog  [zie Geobronnen  dec 2018 >>> ].

Een hoogtepunt afgelopen jaar voor de Waterschappen was het dieptepunt van de zomerdroogte toen water op ingenieuze wijze vanaf het IJsselmeer door de samenwerkende waterschappen omhoog werd gebracht naar de hoge droge gronden van het Drentse Plateau

Wat zijn Waterschappen en wat doen ze >>>
Kieswijzer Waterschapsverkiezingen >>

Reacties zijn gesloten.