Warmere klimaatzone kruipt Alaska binnen

Uit de nieuwe klimaatgemiddelden, berekend over de periode 1991-2020, blijkt nu dat een deel van Alaska in een nieuwe klimaatzone valt. Sommige gebieden, waaronder Fairbanks (Centraal-Alaska) zijn overgegaan van een ‘subarctisch’ klimaat (Dfc) naar een ‘warm-zomer continentaal’ (Dfb) klimaat. [bron KNMI]

Köppen klimaatzones voor 1980-2016, en voor 2071-2100 op basis van modelberekeningen uit het Climate Model Intercomparison Project 5 voor een scenario met hoge broeikasgasemissies (RCP8.5). Bron: Beck ea, 2018, Nature Scientific data.

Delen van Alaska zijn door klimaatverandering hun subarctisch klimaat kwijtgeraakt. Met het vaststellen van nieuwe klimaatgemiddelden, blijkt een warmere klimaatzone het Amerikaanse schiereiland bereikt te hebben. Hoewel het daadwerkelijke verschil in temperatuur klein is, illustreert dit treffend hoe klimaatzones steeds verder richting de polen schuiven.


Lees het volledige bericht op de KNMI website >>>


 

Reacties zijn gesloten.