Werken aan de Delta

Op 21 februari 1953 wordt de Deltacommissie opgericht, onder leiding van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat: de heer Maris. Het doel van de Deltacommissie is het opstellen van een plan dat ervoor zal zorgen dat twee doelen kunnen worden bereikt:

  1. Het watervrij maken van gebieden die bij hoge vloedstanden nog regelmatig onder water kwamen te staan en de veiligheid van deze, en andere, gebieden tegen het water garanderen.
  2. Het beveiligen van het land tegen verzilting.

Wat is de stand van zaken in 2012 ? Investeren in een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en morgen.In deze korte film wordt uitgelegd wat het Deltaprogramma inhoudt en waartoe het dient.

Meer informatie over de Deltawerken >>>

Reacties zijn gesloten.