2012 archive

dec 20 2012

Ongebruikelijke plaatsnamen 7

In Amerikaanse Staat Maryland ligt het plaatsje Accident. De inwoners (zo’n 350) worden accidentals genoemd ;-). Een key landmark in dit plaatsje is het Drane House. Een huis uit 1790 genoemd naar de eerste bewoner.

En hoe komt dit plaatsje nu aan die bijzondere naam ? Uit het geschiedenis hoofdstukje van de plaatselijke website : Mr. George Deakins was to receive 600 acres of land in Western Maryland as a payment of a debt from King George II of England. Mr. Deakins sent out two corps of engineers, each without knowledge of the other, to survey the best land in this area. Both crews returned and to their surprise, they had both marked the same Oak tree as their starting and returning points. Mr. Deakins chose this plot of ground and had it patented “The Accident Tract”. Now called, the Town of Accident!

Accident in Maryland, US

 

Meer informatie >>>>>

dec 15 2012

De Etna weer actief

De Etna is één van de weinige echt actieve vulkanen in Europa. De vulkaan ligt op grote hoogte maar belangrijker is dat de Etna in een dichtbevolkt gebied ligt. Met enige regelmaat barst de vulkaan uit., niet heel gevaarlijk over het algemeen maar het levert prachtige beelden!!

 

Meer info over de Etna >>>>

Continue reading

dec 10 2012

School TV: De stralingsbalans van de aarde

De stralingsbalans van de aarde is een evenwicht tussen inkomende zonnestraling en uitgaande aardse straling.
In deze school TV uitzending wordt het één en ander uitgelegd.

 

Continue reading

dec 07 2012

Werken aan de Delta

Op 21 februari 1953 wordt de Deltacommissie opgericht, onder leiding van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat: de heer Maris. Het doel van de Deltacommissie is het opstellen van een plan dat ervoor zal zorgen dat twee doelen kunnen worden bereikt:

  1. Het watervrij maken van gebieden die bij hoge vloedstanden nog regelmatig onder water kwamen te staan en de veiligheid van deze, en andere, gebieden tegen het water garanderen.
  2. Het beveiligen van het land tegen verzilting.

Wat is de stand van zaken in 2012 ? Investeren in een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en morgen.In deze korte film wordt uitgelegd wat het Deltaprogramma inhoudt en waartoe het dient.

Meer informatie over de Deltawerken >>>

dec 05 2012

Earth 100 Million Years From Now

De filmpjes en animaties van het verschuiven der continenten zijn bekend.Ook in dit filmpje wordt een mooi overzicht gegeven hoe de continenten de afgelopen paar honderd miljoen jaar verschoven over de aarde tot de huidge vorm maar het filmpje van Space Rip gaat verder…. honderd miljoen jaar zelfs. Dus hoe ziet onze planeet er in de toekomst uit ;-)

dec 03 2012

IJskappen smelten drie keer zo hard

De ijskappen in Groenland en Antarctica smelten drie keer zo snel als in de jaren 90. Dat concludeert een internationaal team van 40 onderzoekers, onder wie natuurkundigen van de Universiteit Utrecht (UU) en de TU Delft. Door het afsmelten is het zeewaterniveau in de afgelopen 20 jaar met 11,1 millimeter gestegen, meldt de UU donderdag.

Lees verder op de website van Trouw  >>>

nov 29 2012

Minder ontbossing

De ontbossing van het Amazone-regenwoud in Brazilië neemt steeds verder af. Nog nooit sinds de metingen in 1988 begonnen werden er zo weinig bomen gekapt als het afgelopen jaar.

Lees verder >>>>

Indianen bedreigd door houtkap >>>

nov 27 2012

Hoog water in het rivierengebied

Nederland is het afvoerputje van Europa. Via de Maas en de Rijn wordt er jaarlijks een enorme hoeveelheid water door de Nederlandse delta naar zee afgevoerd. Hoe gaan we in Nederland om met overstromingsrisico’s en wateroverlast van rivieren?
Eeuwenlang hebben de brede rivieren, traag door oneindig laagland gestroomd. De laatste decennia zijn door menselijk ingrijpen de rivieren echter veranderd. Meanders zijn afgesneden, vaargeulen verdiept en dijken steeds hoger opgespoten, met als doel de rivier als verkeersader goed bevaarbaar te houden. Ook het stroomgebied van de rivieren is veranderd. Stedelijke bebouwing en ontbossing hebben de watertoevoer versneld. Daar komt nog bij dat door klimaatverandering de rivieren meer regen en smeltwater te verwerken krijgen.
In Nederland is men er zich inmiddels van bewust dat het rivierengebied moet worden aangepast om dreigende overstromingen, zoals die van 1993 en 1995 te voorkomen. Meer ruimte voor de rivier is het devies.

Naar het filmpje (NTR) >>>>>

nov 21 2012

Een kijkje in Noord Korea

Floortje Dessing van het reisprogramma 3 op Reis kreeg de kans om het mysterieuze en normaal extreem gesloten Noord-Korea te bezoeken. In 3 op reis een bijzonder verslag van haar reis.

Hoe gesloten Noord-Korea is blijkt uit het feit dat 3 Op Reis het tweede reisprogramma ter wereld is dat werd toegelaten om te filmen in het land. In twee speciale uitzendingen op Nederland 3 doet Floortje verslag van haar reis. Hieronder deel 1

 

 

nov 16 2012

Ongebruikelijke plaatsnamen 6

Voor de 6e foto in de serie ongebruikelijke plaatsnamen reizen we ditmaal af naar Schotland. Na Lost nu naar Dull. Deze plaats heeft samen met het Amerikaanse plaatsje Boring de handen inéén geslagen
Keep the spirit alive by wearing the Boring & Dull hat or tee-shirt. And .. come visit our communities. You’ll return to your homes less dull and bored. More information >>

Saai ? Nee hoor . Heel grappig dorpje in Schotland !

nov 13 2012

Overstromingen Venetië.

Een hoge vloedstand en hevige neerslag hebben deze week gezorgd voor een stijging van het waterpeil van 1m49 in Venetië.Volgens de autoriteiten betreft het dit keer 70 procent van de stad.

In de stad is een overstromingsalarm afgekondigd. De autoriteiten waarschuwen dat het waterpeil in de lagune tot ruim anderhalve meter boven zeeniveau kan stijgen. Dat is de hoogste stand in bijna 30 jaar.

Meer op het NOS journaal >>>

nov 12 2012

Before and After Sandy

Het Amerikaanse Instituut NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) heeft van de orkaan Sandy Satellietbeelden van het landschap dat Sandy naliet gecombineerd met google foto’s van het gebied voor de orkaan. Met een slimme slidertechniek zie je in één oogopslag hoe het gebied voor de storm was en hoe het gebied er nu uitziet.

Hieronder de twee beelden naast elkaar.

 

Meer foto’s bovendien met slider op de NOAA site >>>

USA today met één van de fotos'(groot!) >>>>>

Spiegelonline met één van de foto’s (groot!) >>>>

Ook ESRI heeft een fantastische slidertool >>>>

 

nov 11 2012

Waterkeringen in New York

De storm Sandy heeft in het Noord Oosten van de VS aanzienlijke schade gebracht. En nu het New York aan het puinruimen is wordt er ook nagedacht over betere bescherming van de kustgebieden tegen hoogwater. Al 2 dagen na de overstromingen werd er door verschillende specialisten gewezen op de Nederlandse stormvloedkeringen.

Nu gaat men ook echt plannen maken want het Nederlandse bedrijf Deltares denkt mee met de stad New York over het ‘New York City Comprehensive Waterfront Plan’. In het plan is een visie neergelegd voor de herstructurering van een aantal wijken van de stad die aan de kust grenzen.

Lees verder op de Geopersdienst >>>