Hoogwater, storm en ruimte voor de rivier

De stormvloedkeringen in Nederland zijn vandaag gesloten en dat heeft te maken met een bijzondere situatie. En daarbij spelen een paar factoren: [] Om te beginnen regent het in grote delen van Nederland al zeker een maand overvloedig. Dus het water in polders, IJsselmeer, droogmakerijen staat hoog. [] Als gevolg van die regen in heel Nederland (en België + Duitsland) … Lees verder >>

Vaargeul naar Ameland slibt dicht

De verbinding tussen het vaste land en Ameland is al langer een probleem. En hoewel Rijkswaterstaat vrijwel continu baggert, slibt de vaargeul tussen Holwert en Ameland steeds sneller dicht. De rederij noemt de situatie onveilig , afgelopen week liepen schepen van de veerdienst averij op (NOS >>>) en Rederij Wagenborg ziet zich daarom genoodzaakt om steeds vaker afvaarten van de … Lees verder >>

Holwerd aan zee

Het Friese dorp Holwerd/Holwert met zo’n 1500 inwoners ligt een paar kilometer van de Waddenzee dijk en is aan het vergrijzen. Aan beide kwesties moet iets gedaan worden vinden bewoners. Holwerd, in het Fries Holwert en dus sinds 1 januari officiële schrijfwijze, is een naam die bij velen in het Westen wel een belletje zal doen rinkelen maar vrijwel niemand … Lees verder >>

Noord Oost Polder 80 jaar

Het is deze week precies tachtig jaar geleden dat de Noordoostpolder officieel droog viel. De voorbereidende werkzaamheden waren al in de jaren Dertig van de vorige Eeuw gedaan maar de inpoldering werd afgemaakt in 1942, tijdens de Duitse bezetting   Na de aanleg van afsluitdijk was de NOP was de eerste grote polder die in het Zuiderzeegebied werd drooggemaakt. Een … Lees verder >>

Nederlandse vulkaan ontdekt

De Geologische Dienst heeft bij een onderzoek in de Noordzee een tweede Nederlandse vulkaan gevonden. De vulkaan Mulciber is 150 miljoen jaar oud en ligt op ruim 2,5 kilometer diepte van de Noordzee zo’n 100 kilometer ten noordwesten van de Waddeneilanden. Ruim 50 jaar geleden werd de eerste Nederlandse vulkaan ontdekt. Dat is de Zuidwal vulkaan. Ook op een paar … Lees verder >>

Power Hub op Doggersbank

Uit het NRC: In 2017 werd bekend dat Tennet samen met de Deense netbeheerder Energinet gaat nadenken over de ontwikkeling van een omvangrijk, duurzaam Europees elektriciteitssysteem op de Noordzee. Inmiddels zijn steeds meer partijen aangeschoven uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en België. De gedachte is om een groot eiland aan te leggen op de Doggersbank, op de grens van de … Lees verder >>

Haringvliet krijgt weer eb en vloed

Het Haringvliet is sinds 1970 door een dam van de Noordzee afgesloten, als onderdeel van de Deltawerken. Maar ruim een jaar geleden besloot minister Schultz dat de deuren van de sluizen op een kier gaan, waardoor het Haringvliet weer een combinatie wordt van zoet en zout water. En dat gebeurde afgelopen week Kaart Haringvliet . Bron NRC >>>Zes natuurorganisaties kregen  … Lees verder >>

Grevelingen

Na de Watersnoodramp in 1953 was iedereen het erover eens dat Nederland goed beschermt moest worden tegen overstromingen vanaf zee.  Met het Deltawerken werden grote delen van Zeeland voorzien van goede dijken en grote zeearmen worden afgesloten. De Westerschelde bleef open , wat dat is de toegang naar Antwerpen.  En in de jaren 70 werd de Oosterschelde voorzien van de … Lees verder >>

Stormvloedkeringen gesloten

Een forse storm ging vandaag over de Lage Landen. Alle 5 grote stormvloedkeringen zijn tegelijk dicht, in Nederland. En dat is voor het eerst.Rijkswaterstaat spreekt van een unieke situatie. Alle vijf grote stormvloedkeringen sloten vandaag! Dat is nog nooit eerder voorgekomen. De Maeslantkering en de Hartelkering zijn de laatste twee keringen die vanwege de storm en de verhoogde waterstanden dicht … Lees verder >>

Bepaalt de Zandmotor het toekomstbeeld van onze kust?

Vijf jaar na aanleg van de Zandmotor tussen Hoek van Holland en Scheveningen werd in september 2016 een rapport gepresenteerd met de resultaten van een vijf jaar durend monitoringsonderzoek. Hoewel de evaluatieperiode nog te kort is voor definitieve uitspraken, zijn de tussentijdse conclusies positief. ‘Het zand verspreidt zich onder invloed van wind, golven en stroming geleidelijk noord- en zuidwaarts. Het … Lees verder >>

Een zelfsluitende waterkering voor Spakenburg

Tot de jaren 30 van de vorige eeuw kwamen overstromingen aan de randen van de Zuiderzee regelmatig voor. Sinds 1930 beschermt de Afsluitdijk het achterland en zal een ware ramp zoals Spakenburg in 1916 beleefde niet meer zo snel voorkomen. Maar toch ……bij een noordwesterstorm kan de haven van Spakenburg nog steeds overstromen. En daar is nu wat aan gedaan. … Lees verder >>

De Storm

Thomas, Doris of gewoon dé storm: de storm die gistermiddag en avond over Noordwest-Europa woede, heeft in meerdere landen een andere naam. In Engeland kan je een naamsuggestie indienen en in Duitsland kan je een hoge-of lagedrukgebied adopteren. In Nederland heeft de storm geen naam. Hoe kan dat? Lees het volledige artikel op de NOS >>> … Lees verder >>