Droogmakerij in de problemen

Om het probleem van de verzilting van dichterbij te bekijken duiken we even de Kwartair Geologie in en zoomen daarbij in op de Polder Groot Mijdrecht. Dat is een droogmakerij die is gelegen ten zuiden van Amsterdam tussen Uithoorn, Mijdrecht en Vinkeveen.

wp3bd099b6Een stukje Geologie
Halverwege het Holoceen (6000 jaar terug) was West Nederland een als gevolg van zeespiegelstijging een waddengebied . De zee stroomde met grote regelmaat het gebied rond Groot Mijdrecht binnen. Bij het binnenstromen van het zeewater werd steeds een laagje klei gesedimenteerd en op die manier ontstond in honderden jaren een dik pakket klei . Voor het gemak noemen we dit “De Oude blauwe zeeklei”

Wat later in het Holoceen stopte die snelle stijging van de zeespiegel en kon zich op dat pakket van die zeeklei een enorm dik pakket Veen ontwikkelen. Een pakket van zo’n 3 meter. En voor het gemak noemen we dit “Hollandveen”.

In de 18e eeuw bestond dus het hele gebied ten zuiden van Amsterdam uit Veen. Naamplaatsen als Amstelveen, Waverveen en Vinkeveen zijn duidelijke verwijzingen.

 

Ontvening
Men had echter al ontdekt in de 17e eeuw  dat  Veen geen ideale landbouwgrond is maar dat Veen na drogen een goede vorm van brandstof is. Al verschillende stukken Veengebied zijn in de 16e en 17e eeuw afgegraven voor de Turfwinning. De Polder Groot Mijdrecht werd pas in de 18e en 19e eeuw gefaseerd afgegraven. De enorme gaten die in het landschap ontstonden na het afgraven vulden zich als snel met water. De meren die ontstonden noemen we plassen, bijv Vinkeveense plassen, Westeinderplassen. Ook Groot Mijdrecht stond onder water. Totdat men zich eind 19e eeuw realiseerde dat meer dan 80% van dat landschap wat ooit allemaal Veen was, nu geheel onderwater stond . Tijd dus om de boel droog te malen. Maar dat is wel een enorme klus want de bodem van Groot Mijdrecht ligt wel 5-6 meter onder de zeespiegel.

holland18e11

Op deze kaart halverwege de 18e eeuw zie je goed hoeveel gaten er in het land waren geslagen na de vervening. En dan te bedenken dat het gebied ten oosten van wat nu Groot Mijdrecht heet (De Vinkeveense plassen dus) nog niet eens was afgegraven was!

Gebruik van de polder
De Droogmakerij “Groot Mijdrecht” ligt sinds 1880 droog en wordt droog gehouden door een aantal gemalen die het water uitpompen op de Waver, de Amstel en de Kromme Mijdrecht. In het zuidelijke deel werd de polder deels volgebouwd door de uitbreidingen van Vinkeveen en Mijdrecht en het noordelijke deel is steeds in gebruik geweest als akkerbouw grond. Echter sinds een paar decennia wordt dat steeds lastiger. De grond blijkt nogal zout te zijn en bovendien steeds zouter te worden .

droogmakerij of polder

Verzilting
De oorzaak van deze verzilting is vrij eenvoudig te verklaren (en niet zo makkelijk op te lossen). Door het weghalen van het Veen en het droogmalen is bjjna 6 meter land weggehaald. Dus 6 meter tegendruk weg . Kwelwater vanuit de omliggende ringvaarten en de Vinkeveense plassen + dieper gelegen grondwater kruipen dus naar boven en duwen het zout uit de zeekleilagen en dieper grondwater onder de polder naar boven

grootmijdrecht-grondwaterstromen

De toekomst
De Polder Groot Mijdrecht (en dan vooral het Noordelijke deek) wordt op deze manier steeds grootmijdrecht-planonderwatermeer onbruikbaar voor landbouw. Aardappels groeien niet op zoute grond en koeien vinden zout gras ook niet zo fijn.

Eén van de weinige manieren om de verzilting te stoppen is door de polder weer onder water te zetten. Dus de Polder terug geven aan de  natuur door ‘m deels onder water te zetten zodat je een moerasgebied krijgt. Dan is die tegendruk er weer en mogelijk heeft de polder dan weer meer toekomst, bijvoorbeeld als recreatie gebied !

In de toekomst een jachthaven voor Waverveen ?