apr 29 2017

Spitsbergen expeditie met zeilschip

Nederlandse topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven zullen de komende dagen in het Noordpoolgebied met eigen ogen zien wat de gevolgen zijn van de opwarming van de aarde. Ze zijn zaterdag 29 april vertrokken op het zeilschip Rembrandt van Rijn uit Longyearbyen op Spitsbergen.

De opwarming gaat nergens zo snel als in het Arctisch gebied. Vooral de laatste jaren verandert het gebied razendsnel. Het zee-ijs op de Noordpool trekt zich steeds verder terug, in fjorden waar altijd ijs lag, is nu open water en gletsjers worden snel kleiner.

De route van de Spitsbergen zeilexpeditie   Bron kaart : NOS >>>>

De trip is georganiseerd door klimaatjournalist Bernice Notenboom. Met haar 2-graden expeditie (afgelopen maand… zie bericht op de Geobronnen >>>) wil ze de aandacht vestigen op het klimaatakkoord van Parijs, en wat er nodig is om het doel van dit akkoord te halen. Notenboom hoopt de bedrijven zover te krijgen dat ze meer gaan doen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te beperken.

Ook aan boord is weerman Peter Kuipers Munneke die regelmatig verslag doet via radio TV  en zijn twitter acoount .


Lees het volledige artikel op de NOS website >>>>


 

apr 25 2017

Oudste Nederlandse keverfossiel ontdekt

Paleontologen van de Universiteit Utrecht en de werkgroep Muschelkalk Winterswijk hebben het oudst bekende Nederlandse keverfossiel ontdekt. In de steengroeve van Winterswijk vonden zij een versteend keverdekschild in een laag gesteente van bijna een kwart miljard jaar oud, toen Europa en Amerika nog aan elkaar vastzaten en dinosauriërs nog moesten ontstaan.

                                                                   De steengroeve bij Winterswijk. © theo kock

Lees het volledige artikel >>>

apr 21 2017

Straat-vakmanschap in India

india-straat

Met de zomercolumn brengt de NOS impressies uit allerlei uithoeken van de wereld. Ditmaal komt de zomercolumn uit India, waar elke dienst op straat kan worden geleverd, merkt correspondent Lucas Waagmeester.

Een interessant kijkje in de informele sector van India!

[nb dit bericht stond al eerder op de geobronnen maar was om onduidelijke reden in het archief beland…. ik haal het dus weer wat naar voren en onder de aandacht ; – ) ]

apr 17 2017

Windenergie in Europa

Hoe ver zijn we nu met windenergie ?

Wat is nu de bijdrage van windenergie aan het totaal op  zo maar een dag in West Europa ?

 

apr 15 2017

De Sint Pietersberg open voor publiek

Er komt een einde aan de uitholling van de Sint Pietersberg. Langzaam maar zeker krijgen bezoekers steeds meer toegang

In 2018 stopt de ENCI volledig met het afgraven van de Sint Pietersberg. Ruim 90 jaar heeft de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) mergel afgegraven in deze berg aan de zuidelijke kant van Maastricht ten behoeve van de cementindustrie. Maar daar komt een einde aan. De groeve van 105 hectare – op het diepste punt bijna honderd meter onder het uitzichtplateau – wordt getransformeerd tot een natuurgebied van Natuurmonumenten.

Lees het volledige artikel in de Volkskrant >>>>>

apr 12 2017

De Volcan de Fuego in Guatemala

Spectaculaire opnames van een vulkaan in Guatemala gemaakt met een drone.

Een team van geowetenschappers van de Universiteiten van Bristol en Cambridge hebben vluchten uitgevoerd met een onbemand vliegtuigje op 3700m over en rond de Volcan de Fuego. Dit is een vrij actieve vulkaan in Guatemala

 Read the full article n the BBC >>>

apr 11 2017

Een zelfsluitende waterkering voor Spakenburg

Tot de jaren 30 van de vorige eeuw kwamen overstromingen aan de randen van de Zuiderzee regelmatig voor. Sinds 1930 beschermt de Afsluitdijk het achterland en zal een ware ramp zoals Spakenburg in 1916 beleefde niet meer zo snel voorkomen. Maar toch ……bij een noordwesterstorm kan de haven van Spakenburg nog steeds overstromen.

En daar is nu wat aan gedaan. Dankzij het principe Water keert water. Want als het water in de oude haven van Spakenburg onverantwoord hoog stijgt, dan stijgt tegelijkertijd ook de waterkering. Het water stroomt in een stalen bak waarin de kunststof kering is verzonken, en duwt deze omhoog. Langzaam maar zeker, tot tachtig centimeter hoogte. Hoe ingenieus.

Lees het volledige artikel in het NRC >>>>

apr 09 2017

Sneeuw meten op de Noordpool

[Bron NOS] 224 kilometer, een paar ski’s, een sneeuwmeter en een enorme slee: tijdens een 24-daagse poolreis, doet de Canadees-Nederlandse klimaatjournalist Bernice Notenboom 1250 metingen voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de Europese tegenhanger ESA.  De NASA heeft unieke luchtbeelden gemaakt van haar tocht.

Het gaat om een bijzondere samenwerking die de ruimtevaartorganisaties in staat stellen hun satellieten beter af te stellen. Zo krijgen ze beter inzicht in de ijsdiktes op de Noordpool.

Lees het volledige artikel + beeld op de NOS >>>

De expeditie website >>

apr 07 2017

Doggersland

Na het artikel over de Geologische Brexit halen we dit artikel even naar voren: Tijdens het Pleistoceen was de vorm van Nederland zoals we het op de kaart en vanuit de lucht zien helemaal niet zoals het nu is.

NL-weichsel

NW Europa tijdens het weichsel. Geel is land, wit zijn de ijskappen en blauw is zee.

 

De ijskappen uit de Saale ijstijd bedekten niet meer Nederland en hadden zich teruggetrokken tot in Scandinavië en het Noorden van Groot Brittannië. De Noordzee lag grotendeels nog droog wordt op verschillende kaarten aangeduid als Doggersland. En de rivieren zoals Maas en Rijn kwamen ergens uit in de Noordzee zo’n 200 km ten Noordwesten van Den Helder. Van die enorme rivierdelta zijn nog de overblijfselen in zee te vinden als een ondiepte in de zee, de Doggersbank.

Het landschap moet eruit hebben gezien als een licht glooiend gebied met moerassen, bossen en rivieren , bewoond door o.a. de Wol Mammoet.

Tijdens het Holoceen is het Doggerland langzaam verdwenen in de golven als gevolg van de stijgende zeespiegel.

 

National Geographic Education heeft nu een mooie kaart met zoomfunctie waar op je het landschap uit het Weichsel met het Doggersland goed kan zien

Doggersland

Naar de kaart met uitleg >>>

apr 06 2017

De Geologische Brexit

Een paar honderd duizend jaar terug was Engeland nog letterlijk verbonden aan het vaste land van Europa.

Hoe precies nu die scheiding tussen Groot Brittannië en het Europese vasteland is ontstaan was lange tijd onduidelijkheid over. Onderzoekers hebben nu uitgezocht hoe het zit.

Zo’n 450.000 jaar geleden heerste een ijstijd op aarde, en stond de zeespiegel veel lager dan nu. Ten noorden van de verbinding tussen wat nu Dover en Calais zijn, lag een enorm gletsjermeer dat ook het huidige Nederland bedekte. De onderzoekers vermoeden dat de gletsjer waaraan dat meer grensde deels is afgebrokkeld, waarna het water zich met enorme kracht over de richel aan de zuidkant van het meer stortte en gaten in de bodem sloeg. Daarbij moet ook die richel zelf het hebben begeven, wat leidde tot een vernietigende overstroming.

Lees het volledige artikel in Trouw >>>

Het originele artikel waar dit allemaal op is gebaseeerd >>>>

Het NRC over de Geologische Brexit en de bedenkingen van Nederlandse Geologen >>>

Oudere berichten «