Bevolkingsgroei Nederland 2023

De Nederlandse bevolking met 140.000 inwoners gegroeid in 2023, tot 17,9 miljoen mensen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. De totale bevolkingsgroei wordt berekend op basis van de natuurlijke aanwas en het migratie saldo. We gebruiken daarvoor deze Demografische Formule : TBG (Totale Bevolkings groei)= NBG (Natuurlijke Bevolingsgroei) – SBG (Sociale Bevolkings Groei) . Waarbij geldt … Lees verder >>

Novex bouwlokaties

Er zijn komende jaren in Nederland veel meer woningen nodig. Die zullen gerealiseerd worden op zogenaamde Novex bouwlokaties. Novex ? Hoe en waar gebouwd in Nederland werd in de afgelopen 70 jaar door de overheid vastgelegd in de verschillende Nota’s over de Ruimtelijke Ordening. Zo werd in de eerste nota’s (vanaf 1950) de inrichting van de Zuiderzeepolders vastgelegd en het … Lees verder >>

Totale bevolkings groei

Uit de geobronnen post over migratie bleek vooral afgelopen jaar een groei aan immigranten (vooral uit Oekraine) maar wat nog mist is het totale plaatje. En daarmee bedoel ik de Totale Bevolkingsgroei.  Hoe wordt de Totale Bevolkingsgroei berekent ? Migratie (Sociale Bevolkingsgroei) =  Immigratie – Emigratie Natuurlijke Bevolkingsgroei = Geboorte cijfer – Sterfte cijfer Totale Bevolkingsgroei = NBG + SBG  … Lees verder >>

Immigratie in 2022 is toegenomen

[Bron CBS] In 2022 kwamen 403 duizend immigranten naar Nederland, 151 duizend meer dan een jaar eerder. Daarmee is de migratie voor het eerst weer hoger dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Een groot deel van deze toename hangt samen met de oorlog in Oekraïne. Ook de migratie uit andere landen van buiten de Europese Unie of … Lees verder >>

Almere voor Pampus

Ondanks de enorme woningbouw activiteit in Amsterdam Noord, Zeeburgereiland, Cruquius en de geplande Sluisbuurt blijft er grote behoefte aan nieuwe woningen in de regio Amsterdam. Er is nu een plan gelanceerd voor een geheel nieuwe wijk in Almere die directe verbinding krijgt met Amsterdam. Op amper 20 minuten rijden van Amsterdam ben je in wat Almere Poort heet. Dat is … Lees verder >>

Amsterdam ; Gentrification in beeld

Ik woonde 15 jaar op nog geen 5 minuten van de Amsterdamse Javastraat en kwam er dagelijks doorheen op weg naar mijn werk , naar het schooltje van mijn dochter of gewoonweg voor boodschappen en zag de straat bijna wekelijks veranderen. Mijn buurtje onderging Gentrification ! Nog geen 10 jaar geleden was de Amsterdams Indische Buurt lichtelijk een nogo area. … Lees verder >>

Ontwikkeling van Amsterdam in de 20ste eeuw

Luchtfoto’s bieden een geweldig beeld van de wereld. En soms vallen dingen dan op die we niet zien als we er langs lopen, fietsen of rijden. Een foto is een statisch beeld. Maar vergelijken met vroeger is goed mogelijk, als bij twee (of meer) foto’s hetzelfde standpunt, perspectief/hoek, en schaal gekozen is. In een prachtig boek over Amsterdam, is dat … Lees verder >>

Amsterdam in de Tweede Gouden Eeuw

Terwijl in Groot Brittannië rond 1800 de Industriële revolutie in volle gang is is er Nederland nog geen spoor van ontwikkeling. Amsterdam is maar een schim van het Amsterdam van de Gouden Eeuw. De haven is dichtgeslibd en slecht bereikbaar voor de grote moderne zeeschepen. De industriële revolutie gaat vrijwel aan de stad voorbij. Op en om de stadswallen staan … Lees verder >>

Amsterdam in de Gouden eeuw

Vanaf de 13 eeuw tot aan het eind van de zestiende eeuw bestond Amsterdam uit het gebied binnen de burgwallen. Maar na 1600 veranderde dat. De stad breidde zich explosief uit. De VOC bracht enorme welvaart en dus ook groei : Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht werden gegraven, de Jordaan werd aangelegd en de Plantagebuurt ontstond. Stel, we zouden de bouw … Lees verder >>

Hoe Amsterdam ontstond

Amsterdam is ontstaan in de middeleeuwen aan een dam in Amstel … maar klopt dat wel? Een dam in de Amstel De eerste bewoners in de 13e eeuw hadden een dam in de Amstel gebouwd op de plek waar het riviertje het IJ instroomde en beschermden die nederzetting tegen de zee (de Zuiderzee) door een Zeedijk. Die eerste Seedyck is … Lees verder >>

Randstad Holland

De inmiddels overleden burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan , droomde korte tijd voor zijn overlijden in het tv-programma Zomergasten hardop van een Nederlands New York. ,,Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn een grote stad met het Groene Hart als Central Park”, zei hij. Al in 1966 rekende de Britse geograaf Peter Hall in zijn boek The World … Lees verder >>

Lelystad

Ditmaal geen nieuws, zelfs geen komkommer nieuws  maar een inzicht  dat ik wil delen. Onlangs haalde ik voor een ander Geobronnen blog item het boek “Zeven Wereldsteden” van Peter Hall uit de kast voor het hoofdstuk over de Randstad Holland. Peter Hall zette de Randstad neer als voorbeeld van een Wereldstad  naast Londen, Parijs etc. Nou ja later meer daar … Lees verder >>