9000 inwoners in de Bidonvilles van Parijs

In en rond Parijs wonen momenteel zo’n 7000 – 9000 mensen in krottenwijken en illegale tentenkampen te vinden.

Regelmatig worden er aan de randen van de stad dit soort kamp ontruimd. De politie komt dan en veegt de boel schoon. Maar je ziet al vrij snel steeds bewoners na een tijdje terugkeren.

De bidonvilles van destijds
Tot een eeuw terug woonden de armste mensen van Parijs in eenvoudige huisjes van de stad. Zelfbouw aan de rand van de stad die Bidonvilles werden genoemd. Een begrip dat later vooral gebruikt werd voor de enorme zelfbouwwijken in 3e wereld steden.

Vluchtelingen op weg naar Engeland
Nu zien we in Parijs opnieuw een groot aantal mensen in en rondom de stad… In vergeten parkjes , langs de ringweg (Boulevard Peripherique) op verlaten stukken spoor of industrieterrein. Wie zijn dat dan? De vaste groep clochards worden volstrekt overruled door nieuwe groepen. Onder andere vluchtelingen op weg naar Calais of Duinkerken in de hoop naar Engeland te kunnen. Die pakken de meest bizarre plekken in de stad om hun tentenkampen neer te zetten.

                           Vluchtelingen op weg naar Calais in tentenkampen langs metro spoor.

Roma kampen
Maar er is ook  een grote groep Roma zigeuners. Die trekken door Europa / Frankrijk en verblijven meestal op een plek waar ze wat langer kunnen wonen. In 2016 werd nog een een Bidonville met ruim 500 bewoners van een oude spoorbaan “geveegd”  .

                                                      Roma kamp op een verlaten stuk spoorlijn aan de rand van Parijs.

Op onderzoek
De Nederlandse journalist Frank Renout sprak met hulporganisaties en reisde de afgelopen weken zelf in en rond Parijs om daar de kampen te bezoeken, bewoners te spreken en te tellen. Op basis van die informatie is de conclusie dat het aantal bewoners van krotten en tenten varieert van zo’n 7.000 nu tot 9.000 een paar weken geleden. Die fluctuaties worden vooral veroorzaakt door migrantenaantallen die snel variëren.

                    120 krottenwijken en tentenkampen in en rondom Parijs (Bron NOS)


Extra bronnen:

De bidonvilles van Parijs [NOS] >>

Vluchtelingen in de tentenkampen in Parijs >>>>>

Bidonville van Roma bewoners op Spoorbaan opgeruimd >>>

Vluchtelingen via Parijs op weg naar Calais >>>


Reacties zijn gesloten.