Bruinkoolgaten worden meren

In Duitsland is men van plan om de overgebleven gaten van Bruinkoolmijnbouw te vullen met water zodat er recreatiemeren kunnen ontstaan. Maar er zijn nogal wat vraagtekens bij dit project.

Bruinkoolmijn Hambach (Bron >>>>)

Vlak over de Nederlands / Duitse grens ter hoogte van Zuid Limburg heb je in de driehoek Aken-Dusseldorf – Keulen een gebied waar de afgelopen 60 jaar op grote schaal Bruinkool uit de grond is gehaald. Die Bruinkool wordt gebruikt in Energie centrales. Terwijl Steenkool winning diep onder de grond plaats vindt is Bruinkool mijnbouw “Dagbouw” . Dus er wordt gewoon een gat gegraven. Wat er overblijft zijn dus enorme gaten in het landschap. En die gaten willen ze nu laten vollopen met water zodat er recreatiemeren kunnen ontstaan.

Kaartje uit het NRC (jan 2024) van een paar grote Bruinkoolgaten. In werkelijkheid zijn er veel meer mijnbouwgaten in dat gebied. Niet alleen van Bruinkool maar ook van zand en grind

Vragen en problemen
Bij het hele project zijn nogal wat vragen. Onder andere waar je zo gigantisch veel water vandaan haalt, en daarnaast is er nu al decennia in het hele gebied een vrij lage grondwaterstand door die mijnen Maar als je die mijnbouwgroeves gaat opvullen zal de grondwaterstand in een enorm gebied eromheen zich aanpassen (hoger worden). En bovendien is het volgens Hydrologen volstrekt onduidelijk wat er gebeurt met rivieren, bodemwater en diepe grondwaterstromen in de omgeving als je die gaten vol laat lopen. De Bruinkool, grind en andere gaten in dat gebied zijn niet van de diepte die Hollandse plassen hebben. De grindgroeve bij Erftstadt is bijvoorbeeld al 6o meter diep en de meeste Bruikool gaten in dit gebied zijn veel groter en veel dieper. De vraag is dan ook in hoeverre in zulke diepe meren een ecologisch evenwicht kan ontstaan en hoe veilig deze meren zijn voor de watersporters die men voor ogen heeft.

Het afgraven gaat door…… bij Garzweiler
Ondertussen houdt die Bruinkoolwinning niet op. Vorig jaar schreef ik over een nieuwe mijn bij Lutzerath vlak over de grens bij Roermond [Geobronnen 2023 >>>>]  En dat is in feite niet meer dan een uitbreiding van Bruinkoolmijn Garzweiler. En dat is al een gat van 48 km2 en 250m diep. (Kaartje Garzweiler dagmijnbouw >>>) Het bedrijf RWE dat de mijnbouw doet en ook de plannen heeft gemaakt voor het opvullen van de gaten geeft aan dat ze al eerder mijnbouwgaten hebben laten vollopen [Bijvoorbeeld de Cottbuser Ostsee >>>) maar dat zijn niet zulke enorme oppervlaktes en niet zo diep zoals Garzweiler.


Lees verder over de merenkwestie op de NRC website >>>

Reacties zijn gesloten.