Grevelingen

Na de Watersnoodramp in 1953 was iedereen het erover eens dat Nederland goed beschermt moest worden tegen overstromingen vanaf zee. 

Met het Deltawerken werden grote delen van Zeeland voorzien van goede dijken en grote zeearmen worden afgesloten. De Westerschelde bleef open , wat dat is de toegang naar Antwerpen.  En in de jaren 70 werd de Oosterschelde voorzien van de stormvloedkering .

De rest van de Zeeuwse wateren werden stevig afgesloten van de zee om een nieuwe ramp te voorkomen.  Echter in de loop der tijd is men erachter gekomen dat gehele afsluiting wel veiligheid geeft maar er zitten ook wat nadelen aan. Enkele grote wateren in Nederland kampen met een gebrek aan zuurstof of een overdaad aan slib. Omdat dit ten koste gaat van de waterkwaliteit, het onderwaterleven en de natuur steken Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) extra geld in grote projecten om de knelpunten aan te pakken.

Vorig jaar werden ook plannen gemaakt voor de Haringvliet .  En nu voor het Grevelingenmeer wordt €75 miljoen ingezet om een zogeheten doorlaat te maken in de Brouwersdam, zodat het water in het meer doorlopend wordt ververst waardoor de natuur zich herstelt.

Rijkswaterstaat over plannen voor het Grevelingen >>>

Reacties zijn gesloten.