Hoog water in West Nederland

In Dordrecht staat het water in de straten, In Rotterdam overstromen kades en de Biesbosch staat echt alles nu onder water. Hoe komt dat?

Hoogwater in Dordrecht. Foto Dennis Hunink >>>

Hoogwater in de rivieren
De afgelopen dagen hebben de Maas en de Rijn enorme hoeveelheden water afgevoerd richting zee. En ondanks het open zetten van Uiterwaarden, Nevengeulen en noodoverlopen langs de rivieren is de hoeveelheid water die richting de monding van beide rivieren gaat enorm.

De storm Ciara
Door de aanhoudende storm Ciara wordt al een paar dagen het water aan de Noordzee kust opgestuwd. En bovendien hebben we momenteel springtijd. Dus een extra hoge vloed aan onze kust. Deze twee factoren samen zorgen ervoor dat de rivieren veel minder makkelijk hun water kwijt kunnen in zee.

Neerslag
Met de storm Ciara kwamen afgelopen dagen verschillende regenfronten over het land. Er viel dus veel regen, vooral in West Nederland. Normaal wordt dit wel opgevangen en weggepompt via sloten, ringvaarten en rivieren naar Zee. Maar door die hoge zeestand en het hoogwater in de rivieren gaat dit ook wat lastiger.

Politie en waterschappen zijn ondertussen maatregelen aan het nemen. Het volledig laten overstromen van de Biesbosch is een bewuste maatregel Vanuit de Boven Merwede is de drempel van de Noordwaardpolder nu opengezet zodat er minder druk op de stedelijke gebieden komt want niet alleen in Dorecht maar ook in Zwijndrecht en Rotterdam zijn kades onder gelopen.De Oosterscheldekering, de Haringvlietsluizen en de Hollandse IJsselkering zijn inmiddels gesloten.

Klik op de kaart voor een grote versie !!

Hoogwater in Dordrecht en Rotterdam [NOS] >>>
Natuurgebied de Biesbosch staat onder water >>>

Reacties zijn gesloten.