Immigratie in 2022 is toegenomen

[Bron CBS] In 2022 kwamen 403 duizend immigranten naar Nederland, 151 duizend meer dan een jaar eerder. Daarmee is de migratie voor het eerst weer hoger dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Een groot deel van deze toename hangt samen met de oorlog in Oekraïne. Ook de migratie uit andere landen van buiten de Europese Unie of een EFTA-land (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) nam toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over migratiemotieven.

Opvallende zaken in de grafiek Ruim 108 duizend mensen kwamen in 2022 naar Nederland door gebruik te maken van de richtlijn tijdelijke bescherming vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook het aantal overige niet-EU/EFTA-immigranten nam toe, vergeleken met een jaar eerder (+35 procent), net als het aantal EU-/EFTA-immigranten (+ 10 procent). Het aantal Nederlanders dat terugkeerde naar Nederland daalde. [Bron CBS >>>]

Er worden in het CBS rapport verschillende typen migranten onderscheiden:

Asielmigranten
Meer dan de helft van de asielmigranten kwam uit Syrië (52 procent). Andere landen waar relatief veel asielmigranten vandaan kwamen zijn Turkije, Afghanistan, Jemen en Eritrea. Slechts 11,5% van de totale hoeveelheid immigranten was asielzoeker, zo blijkt als we de jaarcijfers van de IND er naast leggen.

Kennismigranten
Kennismigranten kwamen vaak uit India. Ook waren er relatief veel kennismigranten met de Turkse, Russische of Zuid-Afrikaanse nationaliteit. Opvallend is dat het aantal Russische kennis- en gezinsmigranten in 2022 is verdrievoudigd, vergeleken met eerdere jaren.

EU/EFTA-immigranten
Ook het aantal migranten uit de EU en de EFTA landen (landen waarmee we handelsverdragen hebben) is toegenomen. In 2022 kwamen 129 duizend EU/EFTA-immigranten naar Nederland, 9 duizend meer dan een jaar eerder. Werk was in 2021 de belangrijkste reden voor EU/EFTA-immigranten om naar Nederland te komen, gevolgd door gezinsmigratie.

Een kaartje uit het RTL nieuws : Asiel aanvragen van buiten de EU kwamen in 2022 vooral ui Turkije, Syrië, Afghanistan, Jemen en Eritrea. Kennismigranten veel uit India


Het migratiesaldo
Vorig jaar kwamen in totaal 401.351 immigranten naar ons land en 173.469 personen emigreerden uit Nederland. Er was dus een positief migratiesaldo van 227.882 personen.

De Migratie saldografiek 1999 – 2022 . Bron CBS >>>

Reacties zijn gesloten.