Nail houses

Stel: de overheid plant een snelweg en precies op dat traject staat verschillende huizen waar één der bewoners weigert om te vertrekken. Het huis blijft staan en er wordt (min of meer) zorgvuldig omheen gebouwd

Het schijnt momenteel in China veelvuldig voor te komen . De term nailhouses is een verwijzing naar achtergebleven spijkers die timmermannen vaak bij hun werkzaamheden tegenkomen.. Eruithalen is vaak lastig en bij het erin timmeren sla je de spijker krom

ku-xlarge

Meer over Nail houses >>>

Reacties zijn gesloten.