Schiermonnikoog wandelt

Het Waddeneiland Schiermonnikoog is opgebouwd uit los sediment zoals zand en klei. Als gevolg van zeestromen en getijdenstromen blijft het eiland niet op zijn plek liggen. Aan de westkant van het eiland erodeert de kust en aan de oostkant van het eiland wordt nieuw zand weer neergelegd. Schiermonnikoog is zogezegd aan de wandel…. oostwaarts.

Dit proces van kustafslag en kustaangroei duurt al eeuwen. Momenteel lijkt het alsof de westkant niet meer enorm onderhevig is aan de kustafslag . Maar aan de oostkant van het eiland gaat de forse zandaanvoer gewoon door zodat Schiermonnikoog hoe langer hoe meer zich oostwaarts uitbreidt en de provinciegrens van Groningen intussen heeft overschreden. Terwijl het eiland voorheen toch echt op Fries grondgebied lag!

Er is een prachtige tijdanimatie waarmee de veranderingen van de kustlijn van Schiermonnikoog worden laten zien. De animatie is gebaseerd op satellietbeelden van Google

Schiermonnikoog

Naar de animatie  >>>>

Reacties zijn gesloten.